Oprostitev plačila prispevkov za nova podjetja

S 1.7.2013 je pričela veljati določba pri kateri so nova podjetja za obdobje dveh let oproščena plačila dela prispevkov.

Davčno potrjevanje

Z objavo štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS št. 96/2012) so zavarovanci iz 15. člena tega zakona oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer:

  • Za prvih 12 mesecev poslovanja po prvem vpisu v register v višini 50% zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena*
  • in v naslednjih 12 mesecih pa so te osebe oproščene prispevka v višini 30% zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena*

Oprostitev se prizna zavezancem, ki so prvi vpis v predpisan register z odprtjem s.p.-ja ali d.o.o.-ja izvedli po datumu uveljavitve te odločbe, torej po 01.07.2013, oprostitev pa se jim prizna za dobo dveh let od prvega vpisa naprej.

Pogoj prvega vpisa po določbi štirinajstega odstavka 145. Člena ZPIZ-2 izpolnjuje le zavezanec, ki predhodno nikoli ni opravljal samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v katerikoli register samostojnih dejavnosti.

*2/145.člen Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Za zavarovance iz 15. člena tega zakona se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove iz prejšnjega odstavka zniža za 25 %.

Če niste prepričani kako pridobiti olajšavo, ali pa niste prepričani, če izpolnjujete pogoje, se lahko obrnete na našega partnerja Agencijo Spin, ki vam lahko pomaga z računovodskimi storitvami, svetovanjem in široko ponudbo drugih storitev (Prodaja podjetij d.o.o., delovna dovoljenja za tujce, odpiranje podružnic v Sloveniji...).

Nazaj na vse članke