Enkratni posli fizičnih oseb

O enkratnem poslu fizične osebe govorimo takrat, ko oseba nekaj sama naredi doma, kasneje ugotovi, da tega ne potrebuje, in želi predmet prodati.

Kot primer lahko vzamemo na primer mizo, ki jo oseba sama izdela doma in jo nato želi prodati, saj ugotovi, da te mize ne potrebuje. Prav tako gre za enkratni posel pri prodaji avtomobila, saj se fizična oseba ne ukvarja z dejavnostjo prodaje avtomobilov.

Davčno potrjevanje

V primeru, da bi izdelke izdelovali v večji količini in bi že od začetka bili namenjeni za prodaja, pa govorimo že o opravljanju dejavnosti, ki jo mora fizična oseba registrirati. Tako v primeru, ko je oseba zaposlena, lahko odpre popoldanski sp ali pa v primeru, da ni, klasični s.p. ali kakšno drugo pravno obliko podjetja. Možnost je tudi, da skušamo izdelek uvrstiti med izdelke "Slovenske domače obrti".

V kolikor želimo izdelek uvrstiti med "Slovenske domače obrti," mora ta izdelek zadostovati naslednjim pogojem:

 • Merilo kakovosti (ocenjuje se celovita kakovost izdelka in ne le tehnološka).
 • Merilo tehnološkega procesa ali izdelave (v poštev pridejo najrazličnejše oblike ročne izdelave, pa tudi uporaba sodobnega orodja in priprav).
 • Merilo gradiva ali materiala (upoštevajo se domača gradiva, gradiva lokalnih okolij; pri izdelkih, ki so posledica vpliva iz tujine, se upoštevajo tudi nova gradiva).
 • Merilo kulturne dediščine (komisija posebej pozitivno obravnava izdelke in dejavnosti, ki pomenijo prenos in nadaljevanje dediščine).
 • Merilo celovitosti izdelka (pri tem se upošteva njegova celovita pojavnost in opremljenost).
 • Merilo aplikativnosti izdelka (gre za opazovanje novih funkcionalnih povezav, ki so času primerne).
 • Merilo vzgojnih in izobraževalnih sestavin (izdelka).
 • Merilo ekonomske vrednosti (to merilo se upošteva bolj posredno, saj je vprašanje vsakega izdelovalca posebej, kako bo poskrbel za trženje svojega izdelka).
 • Merilo trženja (komisija upošteva celovito opremljenost izdelka za tržišče).
 • Merilo kraja ali območja (upošteva se razne lokalne tipike, nadaljevanje obrtnega izročila, razvijanje obrtnih centrov ipd.).
 • Merilo števila izdelkov (razmerje med unikati in malimi serijami, kar je seveda odvisno od primera do primera; za replike s certifikati strokovnih ustanov se upošteva najbolj splošno mednarodno pravilo 99 izvodov v seriji).

To pomeni, da lahko priglasimo osebno dopolnilno delo in poslovanje poteka podobno kot pri s.p.-ju z normiranimi stroški.

Pravna oseba, ki kupi izdelke od fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo, dohodek, ki nastane ob prodaji, napoveduje Dursu preko Rek2 obrazca in v imenu fizične osebe odvaja akontacijo dohodnine. Dohodek in poslovanje seveda ne smeta presegati določenih norm, ki so določene s pravilnikom in z njim povezanim zakonom.

Nazaj na vse članke