Blog

Članki iz sveta računovodstva, podjetništva in drugod.

Zakaj uporabljati e-račun?

Klasična papirnata oblika računa, se je že skoraj v celoti poslovila. Njegovo mesto je zares dobro prevzel e-račun, ki ga izdajamo kar v elektronski obliki.

Kaj je Bianco menica?

Bianco menica je vrednostna listina, ki ji ob izdaji manjka ena ali več pomembnih sestavin, vendar obstaja namen izdajatelja, da manjkajoče sestavine čez čas vnese remitent.

Ustanovitev zavoda

Zavod je organizacija, ki jo ustanovimo za opravljanje različnih izobraževanj, dejavnosti povezanih z vzgojo, znanostjo, kulturo, zdravstvom, športom, socialnim in invalidskim varstvom ter drugimi dejavnostmi.

Gotovinsko polovanje med podjetjem in fizično osebo

Gotovinsko poslovanje med podjetjem in fizično osebo ureja Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Za gotovinsko poslovanje se šteje plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo.

Kdo je zavezanec za DDV?

Vsak, ki se podaja v podjetniške vode in dobi status samostojnega podjetnika, družbe, sam odloča o vključitvi v sistem DDV. Ko letni promet presega 50.000 EUR, je vključitev v sistem DDV obvezna. V članku si bomo pogledali nekaj možnosti, ki so nam na voljo.

Uredba o povračilu stroškov

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, javnih agencijah, javnih zavodih, skladih ter drugih osebah javnega prava zakon ureja povračilo stroškov - dnevnice za tujino od 1.1.2020 dalje.

Oddaja davčnega obračuna za normirance

Davčni zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljate z upoštevanjem normiranih stroškov, morate do 31.3.2020 oddati davčni obračun. Po novem se davčni obračun oddaja prek Edavkov, v nadaljevanju tega članka pa sledijo navodila kako to storiti.

Brezstično plačevanje

Brezstično plačevanje je najsodobnejši način nakupovanja (trgovine in spletne trgovine), ki omogoča plačevanje brez neposrednega stika kartice ali mobilnega telefona.

Izdaja računov v Wordu

Popularni Microsoft Office je po eni strani zelo priročno orodje a na drugi strani podjetnikom povzroča nemalo težav.

Potni nalogi

Najpogostejše napake in nasveti pri izpolnjevanju potnih nalogov.

Novosti v letu 2020

S 1.1.2020 so začele veljati nove zakonske spremembe na področju DDV-ja, dohodnine in minimalne plače.

Navodila za povezavo s Stripe

Povezava s Stripe omogoči avtomatično izdajanje in pošiljanje računov ter predračunov strankam za njihova naročila na spletni trgovini. Računi se lahko tudi avtomatično davčno potrdijo.

Navodila za povezavo s Shopify trgovino

Povezava s Shopify omogoči avtomatično izdajanje in pošiljanje računov ter predračunov strankam za njihova naročila na spletni trgovini. Računi se lahko tudi avtomatično davčno potrdijo.

Dobropis in dobavnica

Dobropis je knjigovodska listina, ki jo prodajalec izstavi kupcu. Dobropis za prejemnika predstavlja točno določen znesek dobroimetja, ki ga lahko izkoristi oziroma unovči pri kasnejših nabavah blaga.

Avansni račun

Kadar dobavitelj, ki je davčni zavezanec prejme plačilo pred opravljeno storitvijo ali dobavo blaga s strani kupca, mora izdati račun za prejeto predplačilo. Kasneje, ko je opravljena storitev ali dobavljeno blago pa še račun za opravljeno dobavo.

Kaj je e-račun?

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za izvedene storitve ali dobavljeno blago izda svojemu prejemniku (dolžniku) v elektronski obliki. Kakšne oblike bo, določi davčni zavezanec oz. podjetje. Prejemnik eRačuna je lahko fizična ali pravna oseba, prav tako enako velja za izdajatelja računa. eRačun tako povsem enakovredno zamenjuje račun v papirnati obliki,ima pa tudi kar nekaj prednosti, ki prihranijo veliko časa.

Storitve kupovanja kriptovalut

Če želite prodajati kriptovalute, tudi tujim pravnim osebam, boste najprej morali poskrbeti za ustanovitev podjetja in ustrezno registracijo dejavnosti.

Izplačilo regresa

Višina regresa je zakonsko določena. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč predpisuje najnižji znesek regresa – delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu (ki ima pravico do letnega dopusta) najmanj v višini minimalne plače.

Registracija dodatnih dejavnosti

Ob ustanovitvi podjetja je treba na AJPES registrirati glavno dejavnost in druge dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal v podjetju. Dejavnosti registriramo v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti. V tem članku vas bomo peljali čez postopek, ko želite dodati dejavnost, po tem, ko ste že odprli podjetje in registrirali dejavnosti na AJPES-u.

Obvezne sestavine računa

Vsakdo, ki se poda na poslovno pot mora v določenem trenutku izdati svoj prvi račun. Katere so tiste nujne sestavine, ki jih mora vsebovati vsak tak dokument?

FURS stopa na prste "brisanju računov"

V zadnjem letu napovedane spremembe davčne zakonodaje počasi prehajajo v prakso. S 1. julijem je tako pričel veljati tudi spremenjen Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki je zanimiv predvsem za vse tiste, ki uporabljajo programe za izdajo in vodenje računov. Hkrati je v veljavo stopil tudi Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in roku za predložitev podatkov. Poenostavljeno povedano, pravilnik in zakon prepovedujeta “brisanje računov”. Davčna uprava napoveduje, da bo s tem zajezila sivo ekonomijo in dvignila davčno kulturo med slovenskimi podjetji.

Intervju: Marko Hozjan in Tim Kremič

Z ekipo Enostavno podjetništvo smo opravili intervju z dvema mladima slovenskima podjetnikoma o njunih izkušnjah z začetki podjetništva. Marko Hozjan in Tim Kremič prihajata iz podjetja Sailsation d.o.o., ki upravlja več blagovnih znamk (Sailsation jadralsko doživetje, Jadralni klub Sailsation, Navtični tečaji in Najemi sonce).

Kako odpreti d.o.o.?

Postopek ustanovitve in registracije družbe z omejeno odgovornostjo je malce bolj zapleten kot odpiranje s.p. Obstajata dva načina, ki se uporabita glede na to, kakšne značilnosti želite, da ima vaše novoustanovljeno podjetje.

Kako odpreti s.p.?

Potem, ko je izbira organizacijske oblike vašega podjetja jasna, pride na vrsto sama ustanovitev. Dejanja, ki jih morate opraviti za to, so v zadnjih letih postala razmeroma preprosta. Verjetno najlažje in najhitreje je s.p. odpreti preko e-VEM točke.

Je vaša stran pripravljena na prenovljen zakon o piškotkih?

V začetku leta 2013 je stopil v veljavo prenovljen zakon o piškotkih, ki določa, da mora vsaka spletna stran pred zapisom piškotkov zaprositi uporabnika za njegovo dovoljenje. Lastniki spletnih strani so morali svoje strani prilagoditi najkasneje do 15.6.2013, kršitelje čaka kazen do 20.000€.

Primerjava stroškov zaposlitve

Velika večina podjetnikov na neki točki v delovanju potrebuje pomoč drugih oseb. Čeprav vas lahko optimističen začetek sicer prevzame do te mere, da mislite, da boste vse lahko opravili sami, bolj izkušeni podjetniki svetujejo, da se čimprej otresete takega razmišljanja. Pomoč drugih pri proizvodnji ali izvajanju storitev s seboj vselej prinese različne stroške, pravice in obveznosti za obe vpleteni strani, ki pa se razlikujejo glede na dogovorjeno obliko sodelovanja.

Kako zaposliti osebo na vaš s.p.

Ob povečanem obsegu dela, vsi pomislim na to, da potrebujemo pomoč. Na kaj moramo biti pozorni, ko zaposlujemo prvega delavca na naš s.p.?

S.p, d.o.o. ali d.n.o.?

Odločitev o pravnoorganizacijski obliki podjetja je ena izmed prvih resnično bistvenih odločitev, s katero se podjetnik sooči po tem, ko se je odločil za vstop v podjetništvo. Registracija v obliki samostojnega podjetnika, družbe z omejeno odgovornostjo ali družbe z neomejeno odgovornostjo prinaša nekatere bolj in tudi manj vidne razlike.

Zavezanec za DDV - da ali ne?

Ogromno podjetnikov je po ustanovitvi d.o.o. ali s.p. soočeno z odločitvijo, ali se vključiti v sistem davka na dodano vrednost (DDV) ali ne. V kolikor znesek obdavčljivega prometa podjetja ali samostojnega podjetnika ne preseže 25.000 evrov v enem letu, je odločitev o vključitvi ali ne prepuščena vsakemu posamezniku. Ko ta znesek preseže 25.000 evrov, je katerakoli oblika podjetja avtomatično vključena v sistem DDV. Kljub vsemu bo ta omejitev veljala le do 1. aprila 2013. Zatem bo prag letnega prometa po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) dvignjen na 50.000 evrov.

Firma - ime podjetja

Po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je firma ime, s katerim družba posluje. Ureja jo drugo poglavje skupnih določb omenjenega zakona. Večina določb velja za prav vse organizacijske oblike (s.p., d.o.o., d.d., ...). Zakon sicer glede firme samostojnega podjetnika določa nekatere posebne pogoje, ki bodo razloženi v nadaljevanju članka.

Enkratni posli fizičnih oseb

O enkratnem poslu fizične osebe govorimo takrat, ko oseba nekaj sama naredi doma, kasneje ugotovi, da tega ne potrebuje, in želi predmet prodati.

Pridobivanje ID za DDV za poslovanje s tujino

Večkrat prihaja do zmede o tem, ali in pod katerimi pogoji, mora samosotjni podjetnik zaprositi za ID za DDV. To je nujno storiti v koliko v preteklih 12 mesecih presežete 50.000 EUR prometa (izdanih računov). Kakšna so pa pravila za poslovanje s tujino?

Navodila za oddajo davčnega obračuna za normirance

Davčni zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljate z upoštevanjem normiranih stroškov, morate do 31.3.2019 oddati davčni obračun. Po novem se davčni obračun oddaja prek Edavkov, v nadaljevanju tega članka pa sledijo navodila kako to storiti.

Prispevki za SP

Vsak samostojni podjetnik mora sam plačati prispevke za socialno varnost. Do 20. v mesecu je potrebno davčnemu uradu plačati prispevke za pretekli mesec.

Kako v Apollu dodam novo organizacijo?

V kolikor upravljate z več kot enim podjetjem ni potrebno za vsako podjetje ustvarjati novega uporabniškega računa, le dodajte novo organizacijo z obstoječim računom. V tem članku vam pokažemo kako to storite.

Štirje elementi učinkovitega širjenja poslov

Najpomembnejši dejavnik vsakega posla so ljudje. Prav zato je v vseh vidikih ključna komunikacija z zaposlenimi, poslovnimi partnerji, bodočimi uslužbenci in ostalimi, obenem pa tudi motivacija vseh omenjenih. Človeški faktor je izjemnega pomena prav pri sklepanju novih dogovorov, spreminjanju pogojev starih dogovorov ali reševanju konfliktov. Predvsem pride do izraza sposobnost izražanja lastnih interesov in razumevanje želja in interesov ostalih vpletenih.