Novosti v letu 2020

2020

S 1.1.2020 so začele veljati nove zakonske spremembe na področju DDV-ja, dohodnine in minimalne plače.

DDV novosti:

 • nova nižja 5 % stopnja DDV za knjige, časopise, periodične publikacije, vključno s knjižnično izposojo (na fizičnih ali elektronskih nosilcih – nova priloga IV k ZDDV-1).
 • pogoji za oprostitev DDV pri dobavi blaga v drugo državo članico (spremenjeni 46. ZDDV-1),
 • skladiščenje blaga na odpoklic v drugi državi članici (novi 9. a člen ZDDV-1),
 • spremembe pri pridobitvah novih in rabljenih prevoznih sredstev (novi 93. a člen ZDDV-1).

  Davek od dohodkov pravnih oseb:
 • stopnja davka od dohodkov pravnih oseb ostaja takšna kot je bila in znaša 19 %,
 • omejitev v zvezi z znižanjem davčne osnove, s pokrivanjem preteklih izgub in koriščenjem olajšav za investiranje se prizna največ v višini 63 %.

  Dohodnina:
 • nova večja splošna olajšava v višini 3.500 EUR (prej 3.302,70 EUR),
 • nova dohodninska lestvica (razredi in davčne stopnje),
 • obdavčitev najemnin je po novem 27,5 % (prej 25 %), normirani stroški so 15 % (prej 10 %),
 • obdavčitev dividend in obresti znaša po novem 27,5 % (prej 25 %),!

  Minimalna plača:
 • znesek minimalne bruto plače se za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, določi na 940,58 EUR.

Shopify povezava - Slika 1

Nazaj na vse članke