Oddaja davčnega obračuna za normirance

accounting-blur-business-1028726

Davčni zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljate z upoštevanjem normiranih stroškov, morate do 31.3.2020 oddati davčni obračun. Po novem se davčni obračun oddaja prek Edavkov, v nadaljevanju tega članka pa sledijo navodila kako to storiti.

Normirani SP-ji, ki opravljajo dejavnost so dolžni za poslovne in davčne namene voditi naslednje evidence:

 • Evidenco izdanih knjigovodskih listin,
 • evidenco osnovnih sredstev in morebitne druge evidence, v kolikor to zahtevajo posebni predpisi s področja, na katerem poslujejo.
  V kolikor je »normiranec« registriran za DDV, je poleg zgoraj navedenih evidenc dolžan voditi tudi vse evidence v skladu z DDV predpisi.

  Dve leti nazaj je bilo potrebno davčni obračun oddati s pomočjo programa Silvester Fineus, od leta 2019 pa to lahko uredite preko portala Edavki. V nadaljevanju sledijo koraki, kjer bomo pobližje spoznali postopek .

Potrebna je prijava v sistem e davki

Na levi strani v meniju izberite možnost.

 • Dokumenti: Izberite “DDD-DDD: Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti”
 • Določite obdobje za katerega želite pripraviti obračun. V kolikor ste SP odprli že pred letom 2019, izberete celo leto, v kolikor pa ste SP odprli na primer 1. marca 2019, pa izberite obdobje od 1.3.2019 do 31.12.2019.
 • Pri vrsti dokumenta izberite možnost original
 • Spodaj izberite možnost: “N - normirani na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.”
 • V naslednjem koraku pri “Sistem vodenja poslovnih knjig” izberite Evidence
 • Pri “Vrsta obveznega socialnega zavarovanja” označite, na kateri način ste v preteklem letu plačevali svoje prispevke za socialno varnost. Če ste oddali vse obrazce o prispevkih in skozi celotno leto niste zamenjali statusa iz popoldanskega s.p. v redni s.p. ali obratno, bo znesek že avtomatično izpolnjen.
 • Pri “Podatki o vrsti obračuna” izberite “Redni letni obračun”. V nadaljevanju pri “izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani)” v polje 10. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:” vpišite znesek vseh izdanih računov v preteklem letu.
 • Nato v okno številka 25: “Obračunana akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti”, vpišite znesek akontacije, ki ste jo plačali v preteklem letu.
 • Ko izpolnite vse zgoraj navedene podatke, se bo izpisal znesek akontacije dohodnine.
 • V kolikor bo ta vpisan v oknu 26: “Obveznost za doplačilo dohodnine” boste morali dohodnino doplačati, v kolikor pa bo ta znesek vpisan v oknu 27: “Preveč obračunana dohodnina” pa boste ta znesek dobili vrnjen na račun.

V okencu 30.: “Obračunski mesečni obrok akontacije ali predhodne akontacije” in 31.: “Obračunski trimesečni obrok akontacije ali predhodne akontacije” pa si poglejte znesek, ki ga boste morali plačevati letošnje leto (mesečno ali trimesečno, odvisno od višine zneska obroka).

Nazaj na vse članke