Poročanje o embalaži

package-1081709 1920

Poročanje o embalaži je obvezno za vse podjetnike, ki dajejo v promet embalažo.

Rok za sporočanje se izteče 31. marca 2020. Postopek se opravlja za preteklo leto, torej za leto 2019. Gre za letno obveznost podjetnikov, saj je potrebno zahtevane podatke organom posredovati vsako leto .

Visoke kazni
Za neporočanje o embalaži so predvidene visoke kazni. Z globo 4000 EUR se kaznuje zavezanec za prekršek, če se ne vpiše v evidence za poročanje o embalaži.

Kdo je zavezanec za sporočanje podatkov?
Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in tudi posamezniki, ki imajo registriran popoldanski s.p., ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
V naslednji primerih spadate med poročevalce:

 1. dajete embalažo v promet kot embaler ali
 2. ste pridobitelj embaliranega blaga ali
 3. ste proizvajalec, ki ni namenjena embalerjem
 4. ste pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embalerjem (t.i. servisna embalaža), in ne plačujete okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Kakšne so obveznosti zavezancev za sporočanje podatkov?

 1. Registracija pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki se opravi preko spletne strani.
 2. Vodenje lastne evidence, ki je potrebna za letno poročanje o embalaži.
 3. Obvezno poročanje o embalaži: o letnih količinah oziroma masah embalaže dane v promet.
 4. Javljanje sprememb: vsako spremembo dejavnosti v zvezi z embalažo ali prenehanje opravljanja te dejavnosti je potrebno sporočiti najkasneje v 30 dneh po spremembi.

Prepričajte se, da ste poročilo pravilno oddali ter ne pozabite na rok 31.3.2020.

Sistem Apollo za izdajanje računov vam je lahko v tem primeru v veliko pomoč, saj poleg hranjenja in hitrega dostopa do poslovnih podatkov:

 • Shranjujete in pregledujete prodane izdelke in storiteve in si tako pomagate pri oddaji poročila o embalaži.
 • Imate hiter dostop do shranjenih podatkov neposredno ob izdelovanju dokumentov
 • podjetje lahko vodite z enim dostopom, prav tako pa dodelite pravice upravljanja svojemu računovodstvu ter zaposlenim.

Več si lahko preberete na naši spletni strani getapollo.io

Nazaj na vse članke