Prispevki za SP

Vsak samostojni podjetnik mora sam plačati prispevke za socialno varnost. Do 20. v mesecu je potrebno davčnemu uradu plačati prispevke za pretekli mesec.

Prispevki za socialno varnost se od leta 2017 samodejno kreirajo v eDavkih. To lahko preverit v kolikor se vpišete v eDavke, izberete vpogledi in kliknete na Kartica zavezanca

Davčno potrjevanje

V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za starševsko varstvo in
  • prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
  • Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov RS.

Znesek minimalnih prispevkov za socialno varnost:

Skupaj prispevki za pokojnisko in invalidsko zavarovanje 245,67 EUR
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 135,71 EUR
Skupaj prispevki za starševsko varstvo 2,02 EUR
Skupaj prispevki za zaposlitev 2,02 EUR
Prispevki skupaj 385,42 EUR

Maksimalni prispevki za socialno varnost:

Skupaj prispevki za pokojnisko in invalidsko zavarovanje 1.433,10 EUR
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 791,58 EUR
Skupaj prispevki za starševsko varstvo 11,78 EUR
Skupaj prispevki za zaposlitev 11,77 EUR
Prispevki skupaj 2.248,23 EUR

Delna oprostitev plačila prispevkov za mlade podjetnike

Od 1. julija 2013 dalje je ob prvem vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Namen delne oprostitve je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva. Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposleni, so v prvih 12 mesecih poslovanja oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka. Minimalni prispevki za s.p. v tem primeru znašajo 262,59 evrov mesečno. V naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka. Minimalni prispevki za s.p. v tem primeru znašajo 311,72 evrov mesečno.

Nazaj na vse članke