S.p, d.o.o. ali d.n.o.?

Odločitev o pravnoorganizacijski obliki podjetja je ena izmed prvih resnično bistvenih odločitev, s katero se podjetnik sooči po tem, ko se je odločil za vstop v podjetništvo. Registracija v obliki samostojnega podjetnika, družbe z omejeno odgovornostjo ali družbe z neomejeno odgovornostjo prinaša nekatere bolj in tudi manj vidne razlike.

Davčno potrjevanje

1. Odgovornost

Najbolj pomembna razlika je seveda v odgovornosti. Registrirani samostojni podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem. Prav tako z vsem premoženjem odgovarjajo družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo. Pri družbi z omejeno odgovornostjo pa stvari postanejo bolj zanimive - premoženje družbe je ločeno od premoženja družbenikov.

2. Osnovni kapital in osnovni vložek

O izbiri pravnoorganizacijske oblike velikokrat odloči tudi predpisan osnovni kapital. D.o.o. je oblika, za katero je zaradi omejene odgovornosti predpisan osnovni kapital v vrednosti 7500 eurov. Ob tem je v Zakonu gospodarskih družbah (ZGD-1) določeno tudi, da mora vsak družbenik prispevati vsaj 50 eur osnovnega vložka. Za obliko d.n.o. najnižji osnovni kapital in vložek nista predpisana. Enako velja za s.p.

3. Oblike

Medtem, ko lahko d.n.o. ustanovita le dva ali več družbenikov, pa je na drugi strani mogoče d.o.o. ustanoviti kot podjetnik posameznik. Ena izmed posebnosti te oblike je, da se mora osnovni kapital v celoti vplačati v denarju. Če je družbenikov več, pa lahko osnovni kapital predstavljajo tudi stvari. S.p. prav tako pozna več različnih oblik: navadni, dopolnilni (ali tudi popoldanski) in študentski.

4. Prispevki in obdavčitev

Plačilo prispevkov je lahko glede na obliko, ki jo posameznik ali družbeniki registrirajo, zelo različno. Giblje se lahko med okrog 35 eurov za dopolnilni s.p. do najmanj 325 eurov pri d.o.o.-ju. Pri odločitvi za registracijo posamezne oblike podjetja je tako potrebno pregledati predvsem prispevne stopnje in oceniti, kako obsežno bo poslovanje in kakšen bo denarni tok.

5. Firma

Določitev firme ali imena podjetja je verjetno še najbolj prijetno opravilo povezano z registracijo. Firma je tisto ime, s katerim družba ali podjetnik posluje. Glede tega veljajo določene omejitve. Ene izmed najpomembnejših so, da mora biti firma v slovenskem jeziku, hkrati pa se mora jasno razlikovati od firm vseh drugih družb. Firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav, prav tako pa ne imena Slovenija, razen z dovoljenjem Vlade. V firmi s.p.-ja mora biti ime podjetnika vedno navedeno, v firmi d.n.o.-ja pa je izbira o uporabi osebnih imen prepuščena ustanoviteljem.

Kako hitro do podjetja?

V primeru da nimate ustanovnega kapitala, časa ali znanja za odpiranje podjetja, se lahko obrnete tudi na podjetje, ki se ukvarja z odpiranjem in prodajo novih podjetij. En primer takšnega podjetja je Agencija Spin, oglejte si ponudbo na njihovi spletni strani agencijaspin.si.

Nazaj na vse članke