Storitve kupovanja kriptovalut

Če želite prodajati kriptovalute, tudi tujim pravnim osebam, boste najprej morali poskrbeti za ustanovitev podjetja in ustrezno registracijo dejavnosti.

Statistični urad RS (SURS) je rudarjenje kriptovalut kot podjetniško dejavnost uvrstil pod šifro 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti. Če pa boste želeli v okviru svojega podjetja nuditi storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun, registracija omenjene dejavnosti ne bo dovolj.

Davčno potrjevanje

Storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun

Storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun spadajo pod dejavnost Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom(66.120).

Dejavnosti s šifro 66.120 podjetnik ne more registrirati brez dovoljenja Banke Slovenije in Dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika.

Borzni posrednik lahko opravlja svoje posle samo, če pridobi Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika. Izda ga Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Za pridobitev dovoljenja mora posameznik uspešno opraviti preizkus strokovnih znanj in izpolnjevati zahtevane pogoje. Ko je preizkus znanja uspešno opravljen, mora na ATVP vložiti zahtevo za izdajo dovoljena. Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev mora predložiti še osebni dokument in potrdilo o plačani taksi. Ta znaša 200 evrov.

Nazaj na vse članke