Uredba o povračilu stroškov

povračilo stroškov

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, javnih agencijah, javnih zavodih, skladih ter drugih osebah javnega prava zakon ureja povračilo stroškov - dnevnice za tujino od 1.1.2020 dalje.

Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema:

  • dnevnico za povračilo stroškov prehrane,
  • povračilo stroškov za prenočišče,
  • povračilo stroškov prevoza,
  • povračilo parkirnine, predorov, cestnine ter vinjete
  • povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem službenih nalog na službenem potovanju, na podlagi dokazil o stroških.

Dnevnice, ki veljajo za določeno državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Stroški prenočitve se povrnejo v višini plačanega hotelskega računa v primeru, da nastanitvene pogoje določi gostitelj ali pa gre za člane isto uradne delegacije.

  • Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75 % dnevnice.
  • Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 14 do 24 ur, se obračuna cela dnevnica.
  • Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 6 do 8 ur, se obračuna 25 % dnevnice.

Na podlagi predloženih dokazil o stroških se obračunajo tudi drugi prevozni in preostali stroški. ( Prenos prtljage, stroški najema avtomobila, letališke, bus in peronske takse.)

Od 31.12.2020 se za službena potovanja v tujino v posamezne države oziroma mesta uporabljajo naslednji zneski dnevnic. Spodaj je le nekaj najpogostejših službenih potovanj.

AVSTRIJA 49€ NEMČIJA 49€ ITALIJA 49€ HRVAŠKA 36€ NIZOZEMSKA 49€ FRANCIJA 49€ DANSKA 49€ KITAJSKA 40€

Shopify povezava - Slika 1

Nazaj na vse članke