Zavezanec za DDV - da ali ne?

Ogromno podjetnikov je po ustanovitvi d.o.o. ali s.p. soočeno z odločitvijo, ali se vključiti v sistem davka na dodano vrednost (DDV) ali ne. V kolikor znesek obdavčljivega prometa podjetja ali samostojnega podjetnika ne preseže 25.000 evrov v enem letu, je odločitev o vključitvi ali ne prepuščena vsakemu posamezniku. Ko ta znesek preseže 25.000 evrov, je katerakoli oblika podjetja avtomatično vključena v sistem DDV. Kljub vsemu bo ta omejitev veljala le do 1. aprila 2013. Zatem bo prag letnega prometa po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) dvignjen na 50.000 evrov.

Potem, ko se podjetnik odloči, da bo postal zavezanec za DDV, je dolžan pri ceni svojih izdelkov ali storitev zaračunati še DDV. Ob koncu davčnega obdobja mora nato v obliki davka plačati državi razliko med zaračunanim DDV (od prodaje izdelkov in storitev) in plačanim DDV (od nakupa izdelkov in storitev).

Kako se odločiti?

Na splošno je verjetno bolje, da se podjetje, ki več računov izdaja fizičnim osebam, ne odloči za vključitev v sistem DDV, saj to podraži ceno njegovih izdelkov in storitev. Podjetniki v panogah z majhnimi stroški nabave in večjo dodano vrednostjo se za vključitev v ta sistem večinoma ne odločajo. Po drugi strani pa se podjetjem, ki imajo pri poslovanju veliko stroškov, splača prijaviti v sistem DDV. Pogosto se zgodi tudi, da preko leta plačani DDV presega tistega, ki je bil plačan podjetju (vstopni presega izstopnega). Tudi podjetja, s katerimi se posluje, bodo raje sklepala posle, saj bodo plačani DDV uveljavljala v svojem obračunu davka.

Kako postati zavezanec?

Po sprejetju odločitve, da se boste vključili v sistem DDV ali ko za to izpolnete pogoje, morate na FURS poslati izpolnjen obrazec za ta namen. Podjetje bo zavezanec postalo takrat, ko boste prejeli odločbo s strani FURS. Do takrat je prepovedano obračunavati DDV za svoje storitve in izdelke, prikazovati DDV na izdanih računih ali si odštevati vstopni DDV pri nakupih podjetja. Od datuma, ki je zapisan v odločbi, morate svojim cenam prišteti DDV. Za namene obračuna davka se je najbolje obrniti na računovodjo.

Identifikacijska številka za DDV

Dokler podjetje ne postane zavezanec za DDV, nima identifikacijske številke za DDV (tudi ID za DDV). Vsako podjetje pa ima davčno številko, ki je sestavljena iz devetih številk. Ko se vključi v sistem za DDV, se davčna številka spremeni v identifikacijsko številko za DDV tako, da se davčni številki doda oznaka SI.

Nazaj na vse članke