E-račun

Obveznost izdajanja in prejemanja e-Računov je uvedel Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) v 26. členu.

Kaj pa sploh je e-račun?
E-račun je račun za dobavljeno blago ali pa storitev, ki je izdan v elektronski obliki v skladu z vsemi tehničnimi pogoji določenimi s posebnimi predpisi. E-račun je enakovreden računu v papirni obliki. Pod e-račun spadajo vse knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih. ( račun, avansni račun, zahtevek za plačilo, dobropis, bremepis.)
E-račun je tako oblika dokumenta in pomeni izdan ali prejet račun v digitalin obliki. Ločiti pa moramo med različnimi oblikami e-računov, saj račun v pdf obliki ni enak računu v xml obliki.

Kakšna je razlika med PDF in XML obliko e-računa?
PDF je račun, ki ga lahko natisnemo in ga odpremo z različnimi programi za branje pdf dokumentov. PDF račun je tako enak fizičnemu računu, ki ga prejmemo, vendar v drugačni - elektronski obliki. (e-račun). Značilno za PDF račun je tudi, da ga ne moremo uvoziti v različne programe, saj se PDF račun prikaže kot slika oz. samo kot skeniran račun. XML račun pa je oblika računa, ki je točno predpisana. S pomočjo XML oblike lahko račun uvozimo v različne poslovne programe. ( Predlagamo vam najenostavnejši program za enostavno izdajo e-računov getapollo.io).

Kdo je lahko izdajatelj e-računov in ostalih dokumentov?

Izdajatelji e- računov in ostalih e-dokumentov so lahko pravne osebe, mala in velika podjetja ter tudi zasebniki in sampostojni podjetniki. Ločimo jih lahko na manjše in velike izdajatelje. Mali izdajatelji e-račune lahko formirajo kar v svoji računalniški aplikaciji ( Apollo) ali pa izdajo e-računov za njih opravi računovodstvo.

Ne spreglejte pa našega enostavnega programa za izdajanje računov Apollo. V njem lahko zlahka izdajate eračune, vodite evidenco neplačanih eračunov, imate hiter pregled celostnega poslovanja podjetja ter enostavno možnost komuniciranja s svojim računovodstvom, saj jim s pomočjo Apolla omogočite enostaven dostop do vseh podatkov, ki želite. Več informacij si lahko preberete na getapollo.io

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke