Zakaj uporabljati e-račun?

zakaj uporabljati e račun

Klasična papirnata oblika računa, se je že skoraj v celoti poslovila. Njegovo mesto je zares dobro prevzel e-račun, ki ga izdajamo kar v elektronski obliki.
Prednosti uporabe elektronskega e-računa so precejšnje. Eden izmed njih je nižanje materialnih stroškov.

Do sedaj smo račune pisali na roke, jih imeli na računalnikih ter jih hranili v papirni obliki. Nešteto nepreglednih fasciklov, ki so zavzeli kar velik del prostora. Nato je sledilo tiskanje ter pošiljanje po navadni pošti. Mesečni strošek, ki je nastal je bil lahko precejšen, sploh če smo na dan pošiljali več računov. Sledil je še nakup ovojnic ter poštnih znamk, ki niso poceni. Prav zaradi tega, so se na začetku vsa velika podjetja, ter nato postopoma tudi manjša začela odločevati za izdajo e-računa. E-račun nam tako zares olajša delo, hkrati pa prihranimo na času in denarju. Odpravijo se tudi stroški poštnih storitev ter nekaj dobrega naredimo tudi za okolje. Pri uporabi e-račune se tako izboljša process in zmanjša možnost napak pri vnašanju podatko pri izdelavi e-računa.

Pri tem vam lahko pomagam tudi enostaven program za izdajo računov Apollo. V njem lahko zlahka izdajate eračune, vodite evidenco neplačanih eračunov, imate zares hiter pregled plačil čez valuto ter enostavno komunicirate s svojim računovodstvom, saj jim s pomočjo Apolla omogočite enostaven dostop do vseh podatkov, ki želite. Več informacij si lahko preberete na getapollo.io

Kaj pa sploh je e-račun?

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za izvedene storitve ali dobavljeno blago izda svojemu prejemniku (dolžniku) v elektronski obliki. Kakšne oblike bo, določi davčni zavezanec oz. podjetje. Prejemnik eRačuna je lahko fizična ali pravna oseba, prav tako enako velja za izdajatelja računa. eRačun tako povsem enakovredno zamenjuje račun v papirnati obliki,ima pa tudi kar nekaj prednosti, ki prihranijo veliko časa.

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke