Gotovinsko polovanje med podjetjem in fizično osebo

money euro

Gotovinsko poslovanje med podjetjem in fizično osebo ureja Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Za gotovinsko poslovanje se šteje plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo.
Nadzor nad gotovinskim poslovanjem med pravnimi in fizičnimi osebami v inšpekcijskih postopkih opravljata Finančna uprava Republike Slovenije ter Urad za preprečevanja pranja denarja. V primeru, da podjetje ne upošteva omejitev, ki jih predvideva veljavna zakonodaja, vas lahko doleti globa v višini od 12.000 do 120.000 EUR, če od stranke pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju storitve sprejmete plačilo v gotovini, ki presega 5.000 EUR.

Gotovinsko poslovanje v praksi

  • Izdamo račun za 11000,00 EUR. Kupec ga plača v npr.: treh gotovinskih plačilih; to je 3.000,00, 4.000,00in 4.000,00 EUR.Vsako posamezno gotovinsko plačilo je torej nižje od 5.000, 00 EUR . Takšno plačilo ni skladno z zakonom – potrebno je nakazilo na transakcijski račun v celotnem znesku).
  • Izdamo račun za 11000,00 EUR. Kupec plača račun v višini 5.000 EUR v gotovini,vse nad tem zneskom je nakazal na transakcijski račun. Tudi takšno plačilo ni skladno z zakonom. V takšnem primeru je potrebno izvesti plačilo celotnega zneska z nakazilom na transakcijski račun.
  • Končni znesek računa je 100 EUR. Kupec ga v celoti poravna v gotovini. Takšno plačilo ni skladno z zakonom – potrebno je nakazilo na transakcijski račun v celotnem znesku.
  • Končni znesek računa je do vključno 4.999 EUR. Takšen račun lahko kupec delno ali v celoti poravna z gotovino.

Kako lahko podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji, posluje u gotovino v tujini?

Če podjetje opravi nakup storitev ali blaga izven ozemlja Republike Slovenije, je glede na način plačevanja z gotovino vezan na pravila države v kateri izvede transkacijo. Nadzor nad gotovinskim poslovanjem med pravnimi osebami in inšpekcijskih postopkih opravlja Finančna uprava Republike Slovenije.

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke