Kdo je zavezanec za DDV?

DDV

Vsak, ki se podaja v podjetniške vode in dobi status samostojnega podjetnika, družbe, sam odloča o vključitvi v sistem DDV. Ko letni promet presega 50.000 EUR, je vključitev v sistem DDV obvezna. V članku si bomo pogledali nekaj možnosti, ki so nam na voljo.

Vsako podjetje, fizična oseba ali podjetnik je lahko davčni zavezanec za davek na dodano vrednost. Zakon določa, da je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na rezultat ali namen opravljanja dejavnosti. Pri opravljanju kakršnihkoli poslov je nujno, da posameznik oziroma podjetje dobro pozna davčne predpise ali pa se le o teh dobro ter sproti informira.

Iz sistema za DDV lahko tudi izstopite, v kolikor ste se v sistem vključili prostovoljno. A pozor. Izstop je možen šele po 60 mesecih. Če pa ste postali zavezanec zaradi prekoračitve zneska 50.000 EUR pa lahko zahtevo za izstop iz sistema DDV podate šele po tem, ko leto dni niste presegli zgoraj omenjenega letnega prometa. Zakon določa izjemo le za male davčne zavezance. Če znesek obdavčljivega prometa ne presega 50.000 evrov, potem ste oproščeni obračunavanja davka na dodano vrednost. Seveda pa se lahko tudi v tem primeru odločite, ali se boste vključili v sistem obračunavanja davka na dodano vrednost - prostovoljna vključitev.

Če večinoma poslujete s fizičnimi osebami in imate z nabavo sredstev in storitev malo stroškov, vam bi svetovali, da se v sistem DDV ne vključite, saj davek podraži ceno vaših izdelkov oziroma storitev in jih naredi manj konkurenčne na trgu. Če pa večinoma poslujete s pravnimi osebami oziroma zavezanci za DDV in imate pri svojem poslovanju veliko stroškov, je za vas ugodneje, da se vključite v sistem DDV, saj vstopni davek pogosto presega pobranega. Prav tako tudi podjetjem, ki kupujejo vaše izdelke in storitve ne bo težko plačati DDV, saj bodo plačani davek uveljavljali kot vstopni davek pri svojem obračunu DDV.

Davčni zavezanci morate biti pozorni na številne posebnosti glede obračunavanja DDV. Največ posebnosti je pri poslovanju s poslovnimi partnerji iz članic EU in iz tujine. Prav tako veljajo določene posebnosti glede prodaje določenega blaga in storitev. (starine, zlato, rabljeno blago, umetnine.

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke