Odpadna embalaža 2021

smeti 11

Kaj je odpadna embalaža?

Odpadna embalaža so vsi proizvodi iz katerega koli materiala. Uporabljajo se za zaščito blaga, dostavo, predstavitev blaga, nevračljivih predmetov in še za veliko drugih stvari. Vlada RS je v mesecu Aprilu sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Ukinjen je količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Odpadno embalažno bo moral plačati prav vsak, ki daje embalažo prvič na trg. Tisti, ki na Slovenski trg dajo manj kot eno tono embalaže letno, bodo od sedaj naprej plačevali samo pavšalni znesek. Po stari zakonodaji, je podjetje moralo poročati o odpadni embalaži 4x letno, čas za prilagoditev na novo zakonodajo pa je bil 23.5.2021. Proizvajalec embalaže je lahko vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki daje embalažo na trg v Sloveniji in ustreza opredelitvi embalerja, proizvajalca ali pridobitelja embalaže. Vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo prvič embalažo na Slovenski trg, se morajo ob začetku opravljanja dejavnosti registrirati pri Agenciji RS za okolje. Proizvajalec mora za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, ki je dana na trg v Sloveniji. Evidenca embalaže mora ločeno prikazovati evidenco po materialih, kot so karton, papir, les, železo, plastika, jeklo, aluminij, steklo in drugo- tekstil, keramiko ali pa materiale biološkega izvora. Podjetja bodo morala poročati štirikrat letno, za vsako četrtletje posebej in sicer za:

  • oktober, november in december preteklega leta do 30. januarja tekočega leta,
  • januar, februar in marec tekočega leta do 30. aprila tekočega leta,
  • april, maj in junij tekočega leta do 30. julija tekočega leta in
  • julij, avgust in september tekočega leta do 30. oktobra tekočega leta.

    Odpadna embalaža in namen evidentiranja

    Namen novih obveznosti je v tem, da se odpadna embalaža ustrezno zavede, s tem pa se spodbuja njeno recikliranje. Uvajajo se tudi drugi postopki predelave odpadkov, predvsem pa je pomembno, da se odpadna embalaža količinsko zmanjša. Nova uredba določa tudi okoljske cilje predelave in recikliranja odpadne embalaže. Do konca leta 2030 predvideva recikliranje najmanj 70 odstotkov vse odpadne embalaže, vmesni cilj do konca leta 2025 je najmanj 65 odstotkov.

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke