Olajšava za vzdrževane družinske člane 2021

computer

Olajšava za vzdrževane družinske člane 2021 je omogočena le, če vlogo oddamo pri FURSu. ( po pošti ali v predalnik pred vhodom). Oddati jo moramo pred 7. februarjem 2022. To velja, če vlogo oddajate ročno v papirni obliki. ( Posebnost je tudi ta, da letos zaradi ukrepov za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah ne bo mogoče vložiti v vložišču FURS-a. Tako tudi ne bo mogoče pri tem pridobiti potrdila, da je bila olajšava za vzdrževane družinske člane 2021 urejena! Spremljajte objave na FURS-u, saj je navodila in informacije zelo hitro spreminjajo).

Če se boste postopali elektronske oddaje preko eDavkov je rok nekoliko daljši. Za oddajo preko eDavkov zavezanci pri tem pridobijo potrdilo o uspešno oddani vlogi. Oddaja je tudi evidentirana in vidna v evidenci vloženih vlog zavezanca na portalu. Rok za oddajo izključno na elektronski način je 20. februar 2022.

Vlogo morate oddati vsi tisti, ki med letom olajšave niste uveljavljali, ter tudi tisti, ki želite medletno olajšavo spremeniti. Vzdrževane družinske člane lahko zavezanci za dohodnino uveljavite pri izračunu akontacije dohodnine mesečno ali na letni ravni pri informativnem izračunu dohodnine. Olajšava za vzdrževane družinske člane lahko uveljavljate v napovedi za odmero dohodnine, a le tisti, ki do 15. junija tekičega leta ne boste prejeli informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto. Če ste takšen zavezanec morate napoved za odmero vložiti najkasneje do 31. julija.

Kdo sploh so vzdrževanski družinksi člani?
Za vzdrževane družinske člane veljajo brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Olajšava za vzdrževane družinske člane 2021 se lahko uveljavlja tudi za otroke, ki so starejši od 18 let, zakonske partnerje in starše zavezanca. Za te veljajo prav posebni pogoji.

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke