Poročanje v mesecu Novembru

calendar-thick

Poročanja lahko opravite kar preko spletnih portalov pristojnih organov.

Da ne boste pozabili na poročanje, smo vam pripravili seznam obveznosti za mesec November.

10.11.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2021

 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2021

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2021 – vezano na dan prejetja dohodka)

 • Statistika finančnih računov (AJPES) za obdobje julij-september 2021

  11.11. - 18.11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (AJPES)

  15.11.

 • Intrastat – poročanje statistiki blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2021

 • oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktober 2021

 • obračun in plačilo (v 5ih dneh) prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za oktober 2021

 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za oktober 2021

 • obračun in plačilo (v 5ih dneh) prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za oktober 2021

 • obračun in plačilo požarne takse za oktober 2021

  18.11.

 • (oziroma na dan izplačila dohodkov) – poročanje o plačah in drugih dohodkih iz delovnega razmerja (obrazec REK-1 in i-REK); plačilo prispevkov v 5ih dneh

 • obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2021

  19.11.

 • poročanja DDV; obrazec DDV-O za oktober 2021 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2021 (op. plačilo DDV je 30.11.2021)

 • obrazec DVP – Poročanje o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za oktober 2021

 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2021

 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2021

 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2021

 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za oktober 2021

  25.11.

 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za oktober 2021

 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za oktober 2021

 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za oktober 2021

  30.11.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2021 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2021

 • poročanja DDV Obračun DDV-O za oktober 2021

 • obrazec PD–O Poročilo o dobavah (76.a člen) za oktober 2021

 • obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za oktober 2021

 • obračun davka na finančne storitve za oktober 2021

 • oddaja Obračuna davka na motorna vozila za oktober 2021

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke