Otroški dodatek

ot

Otroški dodatek je enako denarni prejemek. Pripada vam na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Komu sploh pripada otroški dodatek in kakšna je višina le tega?

Komu pripada otroški dodatek?
Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka lahko poteka s strani enega od staršev oziroma lahko tudi druge osebe, ki skrbi za otroka do 18. leta starosti. Pogoj za uveljavljanje otroškega dodatka je prijavljeno prebivališče. Hkrati pa morate dejansko živeti v republiki Sloveniji.
V primeru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka v 30 dneh po rojstvu otroka, ste upravičeni do dodatka že z mesecem otrokovega rojstva. Drugače se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta.

Kakšna je višina otroškega dodatka?
Višina otroškega dodatka je odvisna od posameznega povprečnega mesečenga dohodka. Vsak posamezen znesek otroških dodatkov za vsakega otroka se seštevajo. Višina otroškega dodatka za otroka do konca Osnovne šole oziroma do 18. leta starosti. Spodaj vam prilagamo linke, na katerih so tabele posodobljene od 1.2.2020.

Vir: mddsz.gov.si

Višina otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. Leta.

Vir: mddsz.gov.si

Kje in kako se uveljavlja otroški dodatek?
Otroški dodatek uveljavljate na centru za socialno delo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. V primeru, da prvič uveljavljate otroški dodatek, je potrebno oddati le vlogo. V primeru, da ni prvič in se vam ta pravica izteče morate kontaktirati center za socialno delo in nato oni odločijo komu pripada ta dodatek še naprej. null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke