Kaj je Bianco menica?

bianco menica

Bianco menica je vrednostna listina, ki ji ob izdaji manjka ena ali več pomembnih sestavin, vendar obstaja namen izdajatelja, da manjkajoče sestavine čez čas vnese remitent.

Bianco menica se uporablja za zavarovanje obveznosti, katerih obseg in vsebina v času izdaje menice nista določena. Uporablja se lahko tudi kot plačilno sredstvo ali pa kot sredstvo za kreditiranje. Bianco akcept je bianco menica, ki vsebuje samo podpis trasanta. Menica mora biti vedno izdana v pisani obliki. Ustna menica pa ne obstaja.

Menični dolžnik se ne more upirati njenemu unovčenju s pritožbami, ki se tičejo posla in je bila podlaga za izdajo menice. Naprimer, da je je sklenjena pogodba neveljavna, zastarana in da upnik ni v pravilno v celoti izpolnil svojih obveznosti iz pogodbe.

Ker je za razumevanje bianco menice potrebnega nekaj znanja terminoloških besed, smo vam spodaj napisali zanimive besede.

Terminologija

Akcept je trasatov sprejem menične obveznosti. Trasat ni nikoli v menični zavezi, temveč mora, da vanjo vstopi, menično obveznost akceptirati (sprejeti). Akceptant je trasat, ki menično obveznost sprejme.

Trasat je menični zavezanec. To je oseba, ki jo trasant (izdajatelj menice) pozove, naj plača menično vsoto.

Trasant je izdajatelj menice. To je oseba, ki menico izda.

Remitent je menični upnik. To je oseba, po naredbi katere je treba menico plačati.

Klavzula »brez protesta« Ob prejemu bianco menice je priporočljivo vključiti še klavzulo »brez protesta« (nepreklicno, brezpogojno pooblastilo za unovčenje menice). Nevarnost, ki izhaja iz meničnega zavarovanja denarnih obveznosti namreč tiči v možnosti, da trasant kasneje to pooblastilo prekliče. Banka je kot pooblaščenec imetnika poslovnega računa pri upravljanju s sredstvi na računu vezana na njegova navodila in če ta pooblastilo prekliče, mora banka preklic upoštevati.

null

Bianco menico je možno kupiti v knjigarnah ali na Pošti Slovenije.

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke