Novost pri povračilu potnih stroškov

light

Glede na novo uredbo velja, da je povračilo stroškov neobdavčljiv v spodnjih primerih.

 • je obračunana kilometrina za vsak dopolnjen kilometer v višini 0,18 evra;
 • je izračunan znesek nižji od 140 evrov, se vseeno lahko izplača 140 evrov.

  Pri izračunu oddaljenosti med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela se upoštevajo najkrajše cestne povezave. Delodajalci morajo uskladiti zneske le v primeru, da povračilo potnih stroškov za prevoz na delo po novi uredbi ne izpolnjuje več novih pogojev. Če povračilo potnih stroškov ne dosega 140 evrov, potem sprememba ni potrebna. To so še naprej neobdavčeni dohodki. Prav tako ni spremembe, če povračilo ni višje od 0,18 evra za vsak dopolnjen kilometer.

  V nasprotnem primeru mora delodajalec določiti nove zneske za povračilo potnih stroškov za prevoz na delo znotraj novih omejitev oziroma dopustnega in sicer:

 • do 0,18 evra za polni kilometer (za vsak dan prisotnosti na delu);
 • če je izračunan znesek kilometrine nižji od 140 evrov se vseeno lahko določi fiksni znesek ob izpolnjenem pogoju da je zaposleni prisoten vsaj en dan v mesecu (pojasnilo FURS).

  To seveda velja le, če je običajno prebivališče oddaljeno vsaj en kilometer od mesta opravljanja dela. Ob vsem zapisanem je potrebno tudi upoštevati morebitne omejitve in določila panožnih kolektivnih pogodb. V kolikor se delodajalec odloči za povračilo potnih stroškov za prevoz na delo, ki bodo znašali več kot so predstavljeni zneski, se ti vštevajo v davčno osnovo. Posledično to pomeni, da bodo od tega dohodka iz delovnega razmerja obračunani vsi prispevki in akontacija davka.

  Kdo je upravičen do potnih stroškov? Kakšne posebnosti imajo študentje?

  Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo lahko prejmejo zaposleni, ki so v delovnem razmerju na podlagi (ZDR-1) Zakona o delovnih razmerjih ter podpisane pogodbe o zaposlitvi. Posebnost tukaj so študentje, kjer potni stroški niso obveznost delodajalca. Potni stroški za študente se urejajo preko znižanja osnove za dohodnino. Zakon o dohodnini v 44. členu določa, da je za študentsko delo možno uveljavljanje potnih stroškov in nočitev. Potni stroški za študente se povrnejo, če študent pravočasno uveljavlja pravico do povračila. Rok za uveljavitev dejanskih stroškov prevoza in nočitve je vsako leto 5. februar. Kot že omenjeno zgoraj, se potni stroški za študente povrnejo, če študent vloži zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja. To lahko stori elektrosnko preko FURS-a - eDavki ali pa osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

null povzeto po da-ta.si

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke