Povezane osebe v davčni zakonodaji

business man

Povezane osebe so opredeljene kot fizične ali pa kot pravne osebe.

Pomembno je, da pri poslovanju poznamo kdo so povezane osebe, saj obstajajo določene omejitve pri poslovanju z njimi.

Povezane osebe – fizične osebe
V kolikor gre za družinskega člana, po Zakonu o dohodnini so zakonci (izven-zakonskega partnerja), predniki ali potomci ter zakonci prednika ali potomci ali njegovi zakonci, bratje, sestre, polbratje, polsestre ter posvojenci in posvojitelji se fizične osebe štejejo kot povezane osebe. Med povezane osebe se štejejo tudi druge osebe, ki nadzirajo drugo osebo v primerih lastniških deležev ali pa glasovalne pravice.

Povezane osebe – pravne osebe
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah štejemo, da so povezane osebe družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

 • ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
 • je ena družba odvisna od druge,
 • so koncernske družbe;
 • sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali
 • so povezane s podjetniškimi pogodbami.

  Povezane osebe med pravnimi osebami so pojasnjene tudi v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, kjer se ločujejo še rezidenti in nerezidenti. Družbe morajo jasno opredeliti svoje povezane osebe ( pravne in fizične), ker je potrebno posvetiti posebno pozornost med medsebojnimi transkacijami. Paziti moramo predvsem na sodelovanje povezanih družb - če poslovanje poteka po enakih cenah, kot z drugimi pratnerji. V kolikor vrednosti odstopajo od običajnega, potem je potrebno izračunati primerljive tržne cene za pravilno obdavčitev posamezne družbe.
  Definicije za povezane osebe pri družbah so dodatno pojasnjene tudi v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, kjer se ločujejo še rezidenti in nerezidenti. Družbe morajo jasno opredeliti svoje povezane osebe tako pravne kot fizične osebe, ker je potrebno posvetiti posebno pozornost na medsebojne transakcije. V kolikor medsebojno sodelovanje povezanih družb poteka po enakih cenah kot z drugimi partnerji, torej po tržnih cenah, potem ni posebnosti. Za to imamo poseben Pravilnik o transfernih cenah, kjer so določene metode vrednotenja cen za povezane osebe.
  Ločimo:
 1. metodo primerljivih prostih cen;
 2. metodo pre-prodajnih cen;
 3. metodo dodatka na stroške;
 4. metodo porazdelitve dobička; ali
 5. metodo stopnje čistega dobička
Preberite tudi:

Nazaj na vse članke