Subvencije 2021

denarnica 11

S strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so tudi v letu 2021 na voljo subvencije za zaposlovanje. Odprte subvencije so Trajno zaposlovanje mladih, Zaposli.me, spodbude za zaposlovanje v učnih delavnicah ter Zelena delovna mesta.

Trajno zaposlovanje mladih _

Delodajalci lahko izkoristite subvencije za zaposlovanje mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev. Subvencija v letu 2021 vključuje tudi mlade s stalnim prebivališčem v Vzhodni Sloveniji.

Subvencije ”Zaposli.me”
”Zaposli.me” je program, ki je namenjen spodbudi zaposlovanja brezposelnih oseb:

  • starejših od 50 let
  • tisti, ki imajo najmanj 30 let in so vsaj leto dni prijavljeni v evidenci brezposelnih oziroma imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo.
  • Subvencija zaposli.me so na voljo tudi osebam, ki so po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, so prejemniki denarne socialne pomoči ali pa so postali brezposelni zaradi posledic epidemije ter, če od zaključka njihove zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev.

Pričakuje se, da kandidata zaposlite za polni delovni čas ter za najmanj 12 mesecev. Višina mesečne subvencije za zaposlovanje je odvisna kriterijev, ki jih kandidat izpolnjuje:

  • 416 EUR,če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine,
  • 500 EUR,če ustreza 2 kriterijema,
  • 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem,
  • 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Učne delavnice 2021
Za spodbude za zaposlitev lahko kandidirate tudi za udeležence praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice. Do mesečne subvencije v višini 740 EUR so upravičeni delodajalci za najmanj 6-mesečno zaposlitev oseb za polni delovni čas. V primeru, da podaljšate delovno razmerje za nadaljnjih 6 mesecev, prejmete dodatnih 6 mesečnih subvencij v enakem znesku.

Zelena delovna mesta 2021
Zaposlovanje brezposelnih na zelenih delovnih mestih omogoča pridobitev mesečne subvencije v višini 340 EUR, ki se lahko izplačuje največ 24 mesecev. Med področja z največjim potencialom za takšno zaposlovanje spadajo gozdno-lesno verigo, učinkovito rabo naravnih virov, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in trajnostni turizem.Preberite tudi:

Nazaj na vse članke