Primer potnega naloga

potni nalog

Najpogostejše napake in nasveti pri izpolnjevanju potnih nalogov ter povezava do primera potnega naloga!

Najpogostejše napake

 • Naloga oz. pot s katero je odšel zaposleni na službeno pot ni dovolj natančno definirana.
 • Naslov prebivališča zaposlenega na potnem nalogu ni točen, naveden je samo kraj in ne ulice in hišne številke.
 • Potni nalog mora nujno vsebovati po čigavem nalogu je odšel zaposleni na pot, npr. Po nalogu direktorja.
 • Relacija poti ni natančno določena. Vsebovati mora tudi postanke.
 • Na potnem nalogu je potrebno napisati tudi kakšno pot je zaposleni opravil, npr. Obisk sejma ( kakšnega sejma, kakšen posel je pridobival, katerega poslovnega partnerja je obiskal itd.)

Nasveti, da bodo potni nalogi takšni kot morajo biti.

 • Datum in številka potnega naloga,
 • delovno mesto, na katerega je razporejen zaposleni,
 • prebivališče zaposlenega,
 • naloga – če gre npr. za obisk poslovnega partnerja, je pomembna tudi navedba poslovnih partnerjev , ki se obiščejo,
 • točno relacijo poti (npr. če gre za relacijo Ljubljana - Kranj, s postankom pri poslovnem partnerju v Medvodah, je potrebno na potni nalog napisati relacijo Ljubljana –Medvode-Kranj- Ljubljana),
 • datum in ura prihoda in odhoda,
 • navedba, ali gre za uporabo privatnega ali službenega vozila z navedeno registrsko številko službenega vozila,
 • podpis odredbodajalca na nalogu za službeno potovanje ter na obračunu potnih stroškov,
 • podpis predlagatelja na obračunu potnih stroškov,
 • podatek, ali je obračunana dnevnica ali ne in njena višina,
 • začetno in končno stanje števca v službenih vozilih se mora voditi na potnih nalogih ali posebni evidenci,
 • število prevoženih kilometrov s točno navedbo obiskanih krajev
 • na obračunu potnih stroškov je potrebno našteti dokumente s katerimi se dokazuje, da je bilo službeno potovanje dejansko opravljeno.
 • žig podjetja

Spodaj vam prilagamo tudi povezavo do osnutka potnega naloga.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRqPsmL65PX2JNARF3Wp7TjkzXPIw5FjVFMAgTqXmlf4PZOlSYlvar_G4jisMLTkI7JhKqPTu4hr8sQ/pubhtml?gid=282334817&single=true

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke