Ustanovitev zavoda

zavod slika

Zavod je organizacija, ki jo ustanovimo za opravljanje različnih izobraževanj, dejavnosti povezanih z vzgojo, znanostjo, kulturo, zdravstvom, športom, socialnim in invalidskim varstvom ter drugimi dejavnostmi.
Zavod lahko ustanovijo domače ali tuje fizične osebe. Tudi pravne osebe so lahko ustanoviteljice zavoda, če le z zakonom ni drugače določeno.

Za ustanovitev zavoda so pomembni naslednji koraki:

1. Akt o ustanovitvi

Vsebovati mora ime zavoda, sedež zavoda, podatke o ustanoviteljih, določbe o organih zavoda, dejavnosti zavoda, način razpolaganja s prihodkom, določbe o odgovornosti, medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in samega zavoda. Poleg akta mora imeti zavod tudi svoj statut. Sprejme gas vet zavoda s soglasjem ustanovitelja, skalden pa mora biti z zakonom in aktom o ustanovitvi.

2. Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register

3. Sklep o imenovanju direktorja oz. direktorice
Tudi ta del lahko overite na upravni enoti, ni pa nujno.

4. Dokaz o zagotovljenih sredstvih

Odpreti morate bančni račun. Računa vam banka ne dopre, dokler nimate potrdila oziroma sklepa o vpisu ustanovitve subjekta, sklepa pa žal ne morete dobiti brez bančnega potrdila. Zadevo rešite na način, da na banki odprete začasni račun ter nanj položite nekaj sredstev. Banka vam nato izda potrdilo o vplačilu ustanovitvenega kapitala.

Vse štiri dokumente nato pošljete po pošti ali nesete osebno na Okrožno sodišče. Nato čez nekaj tednom prejmete sklep o vpisu ustanovitve subjekta z vsemi podatki. (davčna številka, matična številka, datum ustanovitve). Dokument v potrditev pri ustvarjanju bančnega računa nesete na banko, kjer vam potem odprejo uraden transakcijski račun.

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke