S.P. izračun za leto 2020

S.P. izračun 2020

V članku si lahko preberete in si sami izračunate višino s.p. prispevkov za leto 2020.

Pavšalni prispevki PIZ in ZZ za popoldanske s.p.-je.

Skupni znesek prispevkov za popoldanski s.p. je 35,05 EUR + 9,23 EUR + 27,69 EUR = 71,97 EUR.

1. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 • Znesek je pavšalen
 • Zavarovanje je obvezno in velja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti.
 • V letu 2020 znaša ta prispevek 35,05 EUR.

Nakazilo opravite takole:

 • Znesek: 35,05 EUR
 • Nakazilo na: TRR: 01100-8882000003
 • SKLIC: SI19 vaša davčna številka-44008
 • Koda namena: TAXS
 • BIC banka prejemnika: BSLJSI2X

Če samostojni podjetnik začne opravljati dejavnost po 15-em v mesecu ali preneha dejavnost pred 15-im v mesecu, plača polovičen znesek prispevka.

2. Zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni:

 • Znesek je pavšalen, zavarovanje je obvezno.
 • V letu 2020 znaša ta prispevek 9,23 EUR.
 • Stopnja prispevka je določena v višini 0,53 % od povprečne bruto plače za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.

Zdravstveno zavarovanje:

 • Plača se še dodaten prispevek ZZ (25 % povprečne bruto plače v za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36 %).
 • V letu 2020 znaša ta prispevek 27,69 EUR.

*Nakazilo opravite takole:

 • Skupni znesek: 36,92 EUR
 • Nakazilo na: TRR: 01100-8883000073
 • SKLIC: SI19 vaša davčna številka-45004
 • Koda namena: TAXS
 • BIC banka prejemnika: BSLJSI2X*

Znesek je vedno isti, ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

3. Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Posameznik, ki prvič v življenju registrira status samostojnega podjetnika, lahko uveljavlja za prvih 12 mesecev poslovanja 50% nižje prispevke za PIZ, naslednjih 12 mesecev pa 30% nižje prispevke za PIZ. Na novo ustanovljeni samostojni podjetnik plača prispevke glede na dobiček, ki ga je napovedal ob vpisu statusa s.p. (obrazec za FURS na točki SPOT). Če dobička ni napovedal, plačuje v prvem letu minimalen prispevek (401,98 EUR v letu 2020). Po prvem letu poslovanja (po prvem oddanem davčnem obračunu za predhodno leto) bodo prispevki samozaposlenega samostojnega podjetnika odvisni od dejanskega dobička, ki ga je dosegel v predhodnem letu.

Izračunani prispevek za določeno leto bo v tekočem letu vedno enak in se do naslednje oddaje davčnega obračuna ne bo spreminjal.

Prispevki se obračunavajo od 60 % zadnje znane povprečne letne plače preračunane na mesec, torej minimalna osnova za obračun prispevkov samozaposlenih letos znaša 1.753,84 evra in tako morajo samozaposleni po novem mesečno plačevati najmanj 401,98 evra.

4.Samozaposleni , ki obračunavajo prispevke od minimalne osnove

Povprečna mesečna bruto plača (PP) za leto 2019: 1.753,84 EUR.

V 2020 tako velja (prispevke plačate do 20. v mesecu za pretekli mesec):

 • Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 256,24 EUR (24,35 %)
 • Prispevki za zdravstveno zavarovanje: 141,54 EUR (13,45%)
 • Prispevki za starševsko varstvo: 2,10 EUR (0,20%)
 • Prispevki za zaposlovanje: 2,10 EUR (0,20%)
 • SKUPAJ = 401,98 EUR

S.P.- jevci pa ne pozabite na naš enostaven program za izdajanje računov APOLLO. V njem lahko zlahka izdajate eračune, vodite evidenco neplačanih eračunov, imate zares hiter pregled plačil čez valuto ter enostavno komunicirate s svojim računovodstvom, saj jim s pomočjo Apolla omogočite enostaven dostop do vseh podatkov, ki želite. Več informacij si lahko preberete na getapollo.io

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke