Kaj je vavčer?

vaucher

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti.
Ta spodbuda mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča izredno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev. Podjetja tako lahko s pomočjo vavčerjev krepijo svojo konkurenčnost, kompetence ter tako povečujejo prihodke od prodaje. Vavčerje lahko podjetja najemajo skozi celo leto, pridobijo pa jih lahko na izredno enostaven način, saj je obravnava vavčerjev zelo hitra. Ni nobenih prekomernih postopkov odobritve.

Osnovne značilnosti vavčerjev:

 • enostavne spodbude malih vrednosti za MSP ( od 300 EUR do 9.999,99 EUR nepovratnih sredstev
 • hitra obravnava
 • Vavčerji so na voljo skozi vse leto
 • Brezplačna pomoč pri pripravi zahtevka in vloge ( SPOT točka)
 • Sofinanciranje v maximalni višini 60% upravičenih stroškov na posamezen odobren vavčer
 • prijavite se lahko na max. 3 vavčerje naenkrat oz. največ 30.000 EUR izplačila letno.

  Pogoji in prijava
  Na pozive za vavčerje se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika pdojetja, ki imajo sedež v republiki Sloveniji. Poziv za vavčerje velja samo za pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnsotjo, so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali pa zadruge. Na dan oddaje vloge morajo imeti vsaj enega zaposlenega in imeti poravnane finančne obveznosti.

Postopek pridobitve vavčerjev

 1. Objava javnega poziva
 2. Priprava vloge
 3. Poenostavljena in hitra oddaja vloge
 4. obdelava vloge
 5. Podpis pogodbe s SPSom
 6. Izvedba
 7. Zahtevek z dokazili
 8. Izplačilo spodbude null
Preberite tudi:

Nazaj na vse članke