Ocena tveganja

ocena tveganja

Ocena tveganja je izrednega pomena in preprečuje nezgode pri delu ter identificira poslabšanje zdravja.

Vsako leto se več milijonov ljudi v Evropski Uniji poškoduje pri delu ali pa ima resne zdravstvene težave. Povezane so seveda z delovnim mestom, ki ga opravljajo. Oena tveganja je tukaj izrednega pomena, saj je ključna za zdrava delovna mesta.

Zato je pomembno, da podjetja, tako mala kot velika redno izvajajo ocene tveganj. Pravilno ocenjevanje tveganj med drugim vključuje ocenjevanje vseh pomembnih tveganj, preverjanje učinkovitosti sprejetih varnostnih ukrepov, dokumentiranje rezultatov ocen in redno posodabljanje ocen.

Imamo nekaj terminov, ki so pomembni za razumevanje ocene tveganja.

Tveganje
Tveganje je možnost, lahko je velika ali majhna. Lahko bi bil delavec zaradi nevarnosti prizadet.

Nevarnost
Nevarnost je lahko karkoli kar bi lahko prizadelo delavca. (oprema, delovni material, način in izvajanje dela ali pa delovni postopek).

Ocena tveganja
Ocena tveganja je postopek, s katerim ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu. Ocena tveganja je sistematičen pregled vseh postopkov dela, ki zajema naslednja vprašanja.

 • kaj lahko povzroči poškodbe na delovnem mestu ali pa škodo,
 • ali je nevarnosti mogoče odpraviti? Včasih seveda to ni mogoče, zato se vprašamo:
 • kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so ali pa bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj.

  Vsebina ocene tveganja
  V oceni tveganja moramo določiti katerim tveganjem so delavci najbolj izpostavljeni. Seveda je potrebno tudi upoštevati vsa tista tveganja za katera bi lahko bili izpostavljeni pri delu.
 1. identifikacijo ali odkrivanje nevarnosti,
 2. ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim,
 3. verjetnost nastanka nezgod pri delu,
 4. verjetnost poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom,
 5. resnost nezgod pri delu,
 6. odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo,
 7. odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Izjava o varnosti
Po izvedenem ocenjevanju tveganja je potrebno izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. V izjavi o varnosti z oceno tveganja se določi tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. Potrebna je tudi dopolnitev ocene tveganja vedno kadar obstoječi preventivni ukrepi ne zadoščajo oziroma niso več ustrezni ali pa ko se spremenijo podatki na katerih je ocenjevanje temeljilo.

Možna pa so tudi ostala tveganja, ki ji v preteklosti nismo posvečali veliko pozornosti, hkrati pa ta tveganja predstavljajo velik delež bolnišničnih odsotnosti in tako predstavljajo tudi zdravstvene težave ljudem. Gre za nevarnosti tretjih oseb, nasilje, trpinčenje, nadlegovanje nadrejenih, med njih pa sodi tudi psihosocialno tveganje. null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke