Novosti DDPO 2022

light

Predlog zakona o davku o dohodku pravnih oseb je sprejet in bo začel veljati s 1.1.2022. V članku smo vam pripravili nekaj novosti, ki so bile sprejete.

  • priznavanje odpisa terjatev - Po trenutni veljavni zakonodaji , je potrebno čakati na pravnomočni sklep sodišča. Od 1.1.2022 sprememba DDPO prinaša ugodnost, da bo zavezancem davčno priznan odpis terjatev v trenutku, ko jih bo prijavil v postopek stečaja oziroma prisilne poravnave.
  • spremembe pri rezervacijah - za obdobje od 1.1.2022 do 31.1.2026 bodo rezervacije davčno priznane in to s 100% in ne50%, kot je veljalo do sedaj.
  • davčno priznani stroški reperezentance in nadzornega sveta - do sedaj so bili stroški pogostitev poslovnih partnerjev in poslovnih daril ter stroški nadzornega odbora šteti v 50%, po novem so priznani v 60%
  • priznavanje amortizacije najetih sredstev- zavezanci, ki imajo osnovna sredstva v poslovnem najemu, bodo po novem sprejetem DDPO izenačili obračun amortizacije za davčne namene. Le ti imajo najvišjo amortizacijsko stopnjo, ki ustreza dobi pogodbenega najema.
  • davčna olajšava za donacije - spremembe na tem področju so tri. Zvišana je davčna olajšava za donacije iz 0,3 odstotka od obdavčljivih prihodkov na 1 odstotek. Na novo sta opredeljeni tudi drugi dve dodatni olajšavi in sicer 0,2 odstotka za izplačane donacije za določene namene, kot so dodatni športni nameni in pa 3,8 odstotka za vlaganje v vrhunski oz. profesionalni šport.
  • redakcijske spremembe- gre za spremembe v klopu poglavja X.c, Hibridna neskladja, ki so vezana predsvem na poslovanje in obdavčevanje družb.
  • davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod - gre za popolnoma novo davčno olajšavo, ki bo omogočala dodatno znižanje davčne osnove. Gre predvsem za vlaganje v umetno inteligenco, računalništvo v oblaku, bolj zdrav transport, okolju prijazne tehnologije itd. Višina davčne olajšave bo 40% od investiranega zneska.
  • davčna olajšava za zaposlovanje - gre za davčno olajšavo za zaposlovanje soeb s poklicem, ki na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Višina davčne olajšave znaša za sledeče 45 % plače za prvih 24 mesecev zaposlitve.

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke