Osebno dopolnilno delo

osebno dopolnilno delo

O osebnem dopolnilnem delu govorimo, ko gre predvsem za občasna dela v gospodinjstvih, recimo za nabiranje zelišč, izdelovanje domačih izdelkov, suha roba ali pa nabiranje gozdnih sadežev. V kolikor smo v osebnem dopolnilnem delu uspešni, je znak da je naša poslovna ideja obetaven posel. Lahko pa si osebno dopolnilno delo vzamemo samo kot dodatni zaslužek.

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja kdorkoli. Gre lahko za brezposelne osebe, zaposlene, študente in dijake ali pa upokojence. Opravljajo ga lahko tudi tujci, v kolikor imajo v svojem statusu urejeno pravico do prostega dostopa do trga dela.

Smo pa seveda z osebnim dopolnilnim delom omejeni. V posamezni polovici dela, torej 6 mesecih lahko posameznik ustvari prihodke največ v višini treh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto.
Za vsako delo, ki ga opravimo moramo izdati račun v najmanj dveh izvodih (en za stranko, drugega obdržimo mi kot izvajalec storitve ali dejavnosti). Kopije računov je potrebno hraniti deset let. Obvezni podatki na računu so:

 • zaporedna številka,
 • osebno ime in naslov ter davčna številka izdajatelja,
 • kraj in datum izdaje,
 • specifikacija opravljenega dela oz. dobavljenih izdelkov ali sadežev in zelišč z mersko enoto in ceno ter skupna vrednost prodanega blaga oz. opravljene storitve,
 • osebno ime in naslov osebe, pri kateri se delo opravi, ali kupca, razen, če je kupec fizična oseba,
 • podpis izdajatelja računa.

  Katera dela lahko opravljate?

Seznam del, katere se lahko opravlja v okviru statusa opravljanja osebnega dopolnilnega dela: ( več si lahko preberete na strani FURSA).

 • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih,
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego,
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti,
 • občasno prevajanje ali lektoriranje,
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.
 • izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, ki niso namenjeni zaužitju,
 • izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih,
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki,
 • mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.

  Ne spreglejte pa našega enostavnega programa za izdajanje računov Apollo. V njem lahko zlahka izdajate eračune, vodite evidenco neplačanih eračunov, imate hiter pregled celostnega poslovanja podjetja ter enostavno možnost komuniciranja s svojim računovodstvom, saj jim s pomočjo Apolla omogočite enostaven dostop do vseh podatkov, ki želite. Več informacij si lahko preberete na getapollo.io

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke