Razlike dopolnilne dejavnosti

pop sp

Dopolnilna dejavnost in osebno dopolnilno delo. Spodaj vam prilagamo nekaj točk, ki so pomembni za razumevanje slednjega. POvzeto po Ajpesu.

DOPOLNILNA DEJAVNOST ( popoldanski s.p.)

 • Odpre ga lahko oseba, ki ima zaposlitev za polni delovni čas (40ur/tedensko)
 • Oseba ne sme biti davčni dolžnik
 • Registrira se osebno na VEM točki ali z digitalnim potrdilom prek e-Vem portala
 • Po registraciji dopolnilne dejavnosti so podatki nosilca dopolnilne dejavnosti vidni v registru podjetij AJPES
 • Lahko opravlja vse dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti 2008, ki jih želi opravljati, torej vse tiste dejavnosti za katere bo po ustanovitvi izdal račun
 • Kadarkoli lahko prek e-Vem portala briše in dodaja dejavnosti
 • Lahko v podjetju zaposluje delavce
 • Ni omejen z zaslužkom
 • Plačuje mesečno pavšalni prispevek za bolezni in poškodbe pri delu v višini 65,10 evra
 • Prehaja lahko iz popoldanskega s. p. v redni s. p.

OSEBNO DOPOLNILNO DELO

 • Opravlja ga lahko vsak
 • Dela lahko opravlja posameznik sam, ne more najemati delavcev niti zaposlovati delavce
 • Posameznik se na Upravni enoti vpiše v seznam izvajalcev ODD na AJPES
 • Posameznik mora biti vpisan v seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo
 • Posameznik sam opravlja dela, iz točke A priloge 1 pravilnika, za fizično osebo in ne za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo
 • Posameznik, ki opravlja dela iz točke A priloge 1 pravilnika, lahko opravlja dela za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime
 • Posameznik, ki opravlja dela iz točke B priloge 1 pravilnika, lahko opravlja dela, če ima med opravljanjem dela vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime
 • Prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu
 • Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela se obdavči z dohodnino kot dohodek drugega pogodbenega razmerja
 • Obdavčen je prihodek, zmanjšan za 10% priznanih stroškov po 25% stopnji.

null

Apollo pa vam je na voljo za brezkrbno poslovanje. Obiščite našo spletno stran getapollo.io in se prepričajte o najbolj enostavnem programu za izdajanje računov.

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke