Poslovni načrt

business plan

Večina ljudi se ne zaveda dejstva, da je izdelava poslovnega načrta pogosto pomembnejša od samega načrta, ki ga imamo v glavi. Vsi podjetniki na začetku svoje poslovne poti sledijo vsaj nekaterim točkam poslovnega načrta.
Pisanje poslovnega načrta vas prisili, da se osredotočite na osnovne vašega posla, naslednje korake ki sledijo, posebne strategije in taktike, ki ste si jih zadali. Naj se sliši še tako čudno, a izrednega pomena je, da se zna soočiti z dejstvi, tako prijetnimi novicami kot tudi z manj prijetnimi dejstvi.

Poslovni načrt mora vsebovati naslednje točke:

Povzetek
Povzetek je jasno in jedrnato sporočilo o tem, kaj želite doseči kot podjetje. Izdelajte povzetek celotnega poslovanja, kaj boste ponujali, kaj izdelovali, kako financirali. V začetnem delu - povzetku našo idejo dodobra razvijemo tudi v vizijo. Je ključnega pomena za prihodnost uspešnega podjetja. Opredeliti moramo poslanstvo in ključne vrednoste na podlagi katerih bomo poslovali. Prvo poglavje tako bazira predvsem na kreativnem procesu, zato je drugo poglavje posledično povsem analitično.

Analiza trga
Za analizo okolja se ponavadi uporablja standardna PEST analiza. Pomaga nam razumeti politično, ekonomsko, socialno ter tehnološko okolje. V naslednjem koraku moramo pridobiti podrobne informacije o trgu, na katerem boste nastopali in ugotoviti, kako bo podjetje dosegalo konkurenčno prednost. Tržna analiza spodbuja podjetnika, da se seznani z vsemi vidiki trga, zato lahko jasno opredeli in razume svoj ciljni trg. Priprava analiz nam bo vzela kar nekaj časa, saj je zbiranje informacij dolgotrajen proces. Analize se moramo lotiti sistematično,, saj bomo le tako privarčevali na času in se kasneje skoncentirali tudi na druga pomembna poglavja poslovnega načrta.

Opis podjetja
Dober opis podjetja mora vključevati informacije o ustanovitvi podjetja, kako bo ustvarjalo prihodke, kot tudi edinstvene dejavnike, za katere kot podjetnik verjamete, da bodo pripomogle k rasti podjetja. Ne pozabite na vizijo, ki naj bo ravno prav dolga ter cilje, ki vam bodo ves čas na doesgu roke.

Organizacija in vodenje
Organizacija in vodenje sta zelo pomembna. Mogoče ne prav na samem začetku, a ko se bo podjetje večalo in z njimi novi zaposleni, boste lahko postavljeni pred izzive, v kolikor ne boste imeli narejene dobre strukture in hirarhije podjetja. Navedite kdo je lastnik, direktor, prokurist, prodajnik, tržnik, programer , itd. ter napišite funkcije vodstva in ostalih članov ekipe. Zaželjeno je, da pripišete tudi kvalifikacije vodstvene ekip

Marketinške in prodajne strategije
Marketing in prodaja v poslovnem načrtu predstavlja najobširnejši del. Vprašamo se, na kakšen način bomo tržili /oglaševali ter preko katerih medijev bomo prodrli na trg. Marketing je gonilna sila podjetja. V tem delu boste določili primarno tržno strategijo vašega podjetja. Dobro je razmisliti kako in na kakšen način bomo dobili prve kupce in kako vzbuditi zanimanje in pozornost na samem začetku.

Storitve in/ali izdelki
V tem razdelku moramo določiti svoje ključne storitve ali izdelke. Natančno jih je potrebno opredeliti ter opisati certifikate izdelka oz. kaj izdelek vsebuje. Paziti moramo naprimer na varnostna navodila če gre recimo za kozmetični izdelek. Hkrati mora biti izdelek pripravljen na prodajo, torej dokončan za končnega kupca.

Zagonski kapital
Predlagamo vam, da se povežete z dobrim finančnikom ali pa se obrnete na podjetnike z izkušnjami, ki vam bodo svetovali na tem področju. Vključite se v StartupHube in spoznajte tudi druge zagnane podjetnike in si podelite izkušnje.

Finančna sredstva
Obstaja razlog, da se o finančnih sredstvih pišemo šele na koncu. Svoj finančni načrt namreč lahko razvijete šele, ko ste analizirali trg in določili jasne cilje. Predlagamo vam, da vključite vsaj nekaj mesečne podatke.
In zapomnite si: Dober poslovni načrt nikoli ni namenjen le enkratnemu pisanju ali branju. Velja ga pregledati večkrat na leto. Hkrati pa se zavedajte, da je poslovni načrt zares pomemben tudi za v naprej saj predstavlja nek prodajni dokument pri bankirjih ter nenazadnje tudi pri investitorjih, ki jim poslovni načrt vzbudi neko dodatno zaupanje v storitev oziroma produkt. null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke