Skrajšan delovni čas

contract

Delavec, ki sklene zaposlitveno pogodbo za krajši delovni čas ima v večini primerov povsem enake pogodbene in pa tudi druge pravice kot delavec, ki dela za polni delovni čas.

Hkrati mora delavec, ki dela po skrajšanem delovnem času upoštevati tudi vse obveznosti. (enako kot če bi delal za polni delovni čas). Ima pa delavec s skrajšanim delovnim časom tudi nekatere nedeljive pravice, ki so pravica do dopusta, povračilo stroškov za prevoz na delo in iz dela, pravico do sodelovanja pri upravljanju. Med deljive pa štejemo plačilo za delo, pokojnina ob upokojitvi, regres in pa tudi pokojninsko dobo.

Povračilo stroškov za prevoz na delo:
Delodajalec je v tem primeru dolžan tovrstne stroške delavcu povrniti popolnoma v celoti. Tako je neglede na to ali dela polni ali krajši delovni čas.

Regres:
Regres štejemo pod deljivo pravico. Delavec je upravičen do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v nekaterih posebnih primerih.

Dopust:
Delavec, ki ima tedensko razporeditev delovnega časa takšno, da dela enako število dni v tednu kot če bi bil zaposlen s polnim delovnim časom, ima popolnoma enako število dni dopusta kot če bi delal polni delovni čas.

Odmor med delovnim časom in malica:
Delavec, ki dela za krajši delovni čas, vendar najmanj 4 ure na dan ima pravico do odmora v sorazmerju s časom, ki ga preživi na delu. Polna malica oz. povračilo stroškov prehrane pa ne pripada delavcu, ki dela manj kot polovični delovni čas. V kolikor dela manj kot 4 ure dnevno delavec pravice do odmora med delovnim časom sploh nima, prav tako pa tudi ne malice, razen če pogodba veleva drugače. Je pa v primeru, da delavec malico ima, je le ta obdavčljiva.

Pokojninska doba
Glede na zakonsko opredelitev polnega delovnega časa v obsegu 40 ur/teden, zaposlitev za 20 ur/ teden pomeni polovični delovni čas. To pomeni, da tak delavec v enem koledarskem letu ne bo imel 12 mesecev pokojninske dobe, ampak le eno polovico, torej 6 mesecev.

Pogodba o zaposlitvi za skrajšan delovni čas z več delodajalci:
Delavec, ki dela za skrajšan delovni čas lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za skrajšan delovni čas tudi z več delodajalci. Na tak način bo lahko dosegel polni delovni čas 40 ur tedensko. V takšnem primeru je izrednega pomena, da se delavec z vsemi delodajalci sporazume o delovnem času, o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Delodajalci so dolžni delavcu zagotoviti sočasno izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, razen če bi jim to povzročilo škodo. null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke