Sistematizacija delovnih mest

Sistematizacija

Sistematizacije delovnih mest se lahko lotimo na več načinov. V majhnih podjetjih sistematizacija delovnih mest po zakonu ni obvezna.
Govorimo o podjetju, kjer je manj kot 10 zaposlenih. Obvezna je samo za delodajalce, ki imajo več kot 10 zaposlenih, kjer jim zakon določa, da je delodajalec dolžan določiti pogoje za delo na posameznem delovnem mestu.


Kaj sistematizacija delovnega mesta sploh je?
Sistematizacija delovnega mesta pomeni, da so naloge in pogoji, ki zajemajo določeno delovno mesto natančno zapisani in se jih je potrebno držati. Delodajalci sistematizacijo delovnega mesta spišejo v internem aktu, ki je ves čas na voljo vsem zaposlenim. Sistematizacija delovnega mesta mora biti napisana zelo jasno in natančno. Dodobra je potrebno razmisliti o delovnih mestih, ki jih ima odprto podjetje, kakšne delovne naloge so predpisane za vsako delovno mesto posebej ter kakšno plačo bo imel delavec na določenem delovnem mestu.

Sistematizacija delovnega mesta nam pomaga tudi pri zaposlovanju novih kadrov, saj hitro vemo, kakšen profil zaposlenega iščemo ter kaj pričakujemo od njega. Lažje razporejamo tudi druge delavce in jih premeščamo na delovna mesta, ki jim ustrezajo. Bodite pa pozorni, saj se morate za vsako premestitev posvetovati z delavcem ter vsako spremembo akta objaviti na način, kot smo objavili prvi akt. ( Sistematizacijo delovnega mesta).

Sistematizacijo delovnega mesta je kot nekakšen projekt, ki ga mora narediti v podjetju nekdo , ki poleg dobrega poznavanja organizacijske strukture podjetja, zahteva dobro poznavanje delovnopravne zakonodaje ter navsezadnje veliko splošnega pravnega znanja. Le tako bo lahko projekt ( sistematizacija delovnega mesta) narejena pravilno ter delodajalcu omogočila strukturirano zaposlovanje ter dober razpored kadrov, ki je izrednega pomena za lažje poslovanje. null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke