Spremembe DDV obračuna

knjige

Od 1.7.2021 velja nova ureditev, ki za vse blago, uvoženo v EU zahteva plačilo DDV-ja. Nova pravila o DDV bodo od sedaj naprej tako enostavnejša, pravičnejša in navsezadnje bo možnosti za goljufije manj. Po stari zakonodaji so se morala Evropska podjetja, ki so prodajala blago na daljavo v Evropski Uniji nad določenim pragom ( od 35.000 EUR ali 100.000 EUR, odvisno od članice) registrirati za plačilo DDV in DDV nato plačati v državi članici kupca.

Novosti

  • S 1.7.2021 se v skladu z novimi pravili DDV pod pragom 10.000 EUR, plača v državi članici, kjer ima sedež podjetje prodajalca. Nad omenjenim pragom se bodo lahko podjetja enostavno registrirala v sistem “vse na enem mestu” (VEM), v katerem se bodo lahko enostavno prijavila in plačala DDV, ki ga dolgujejo v drugih državah članicah. Kot opozorilo velja, da se v kvoto 10.000 EUR vštevajo poleg dobav blaga na daljavo tudi elektronske storitve, telekomunikacijske storitve in storitve oddajanja.
  • za namene DDV se tako od sedaj naprej šteje, da so podjetja, ki omogočajo dobave z uporabo spletnega elektronskega vmesnika, prejela in dobavila blago sama.( t.i.“domnevni dobavitelj”).
  • Sprejete so nove zahteve za vodenje evidenc za podjetja, ki omogočajo dobave blaga in opravljanje storitev z uporabo elektronskega vmesnika (tudi če niso “domnevni dobavitelj”).
  • Oprostitev plačila DDV pri uvozu manjših pošiljk do 22 EUR
  • Pri uvozu manjših pošiljk do 22 EUR, oprostitve plačila ne bo več. Uvedena je nova posebna ureditev za prodajo na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga v vrednosti do 150 EUR. Druga možnost je tako t.i. Sistem “vse na enem mestu za uvoz” (sistem VEM uvoz). V kolikor se ta ne uporabi, veljajo ukrepi za poenostavitev v zvezi s prodajo uvoženega blaga na daljavo. (t.i. Posebne ureditve).

    In še za konec:
    Po novem je potrebno za vse blago, uvoženo v EU iz tretjih držav, plačati DDV in stroške, ki so prisotni od potrošnika. ( poštne storitve). Hkati ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga, ki ni višji od 22 EUR.
Preberite tudi:

Nazaj na vse članke