Registracija blagovne znamke v Sloveniji

brand 1 slo

Kaj je blagovna oziroma storitvena znamka?

Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli druga kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati.
Znaki lahko predstavljajo besede, številke,črke in druge tridimenzionalne podobe ter različne kombinacije barv.

Kako registrirati znamko v Sloveniji?
Postopek za registracijo.

  1. Prijava na Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo lahko prijavljavitelj vloži sam ali preko zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov na Uradu.
  2. Urad preveri ali je prijava popolna in izpolnjuje vse pogoje za registracijo zanmke. Urad ne preverja že prej regsitriranih enakih ali podobnih znamk.

POMEMBNO
Kot znamka se recimo ne more registrirati znak, ki se ne razlikuje ali označuje le vrsto, namen, geografski izvor, kakovost ali druge značilnosti blaga in storitev, hkrati pa tudi ne dopušča znaka, ki zavaja javnost, nasprotuje javnemu redu ali morali. Če prijava izpolnjuje vse predpisane pogoje, jo urad objavi v svojem uradnem glasilu. Imetnik žee prej registrirane enake znamke lahko v treh emsecih od dneva objave v uradnem glasilu vloži pisni ugovor zoper registracijo. Če ni vložen noben ugovor proti registraciji znamke, urad po plačilu posebne pristojbine izda odločbo o registraciji. Znamka traja 10 let od datuma vložitve prijave in se lahko večkrat obnovi za nova desetletna obdobja. Taka znamka velja izključno samo v Sloveniji.

Kakšni so stroški registracije znamke?

Višina stroška je odvisna od števila razredov mednarodne klasifikacije v katero se razvršča blago. Prijavna pristojbina za vključno tri razrede mednarodne klasifikacije znaša 100 EUR, za vsak nadaljnji razred pa še 20 EUR. Pristojbina za registracijo znamke z veljavnostjo desetih let znaša 150 EUR, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 EUR. Skupni minimalni stroški znašajo vse skupaj 250 EUR.

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke