Registracija blagovne znamke v tujini

brand usa

Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli druga kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Znaki lahko predstavljajo besede, številke,črke in druge tridimenzionalne podobe ter različne kombinacije barv.

Kako registrirati znamko v tujini? Znamka se za druge države lahko registrira na tri načine.

1. Nacionalna prijava, ki je vložena pri ustreznem organu tuje države
Prijavitelj lahko postopek izvede praviloma le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države. Pri večini držav je postopek podoben postopku pred slovenskim uradom, le da nekateri uradi pred registracijo tudi preverijo, ali obstajajo že prej registrirane iste ali podobne nacionalne znamke.

2. Mednarodna prijava po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in njegovem protokolu
Postopek za registracijo se začne pri slovenskem uradu in nadaljuje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino v Ženevi. Prijavitelj si mora urediti zastopnika a samo za postopek pred organi posameznih tujih držav. Znesek mednarodnih pristojbin za registracijo znamke v dveh državah znaša okvirno 1100 CHF.

3.Evropska prijava znamke
Prijavo lahko vloži čisto vsak državljan Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju. Celoten postopek lahko uredite na Uradu EU za Intelektualno lastnino v Španiji preko zastopnika, ki je vpisan v register tega urada. Osnovna pristojbina za elektronsko prijavo znamke EU je 850 EUR in vključuje en blagovni/storitveni razred. Če vložite prijavo na obrazcu v papirnati obliki, znaša osnovna pristojbina 1000 EUR.

Zakaj registracijo blagovne znamke zaupati zastopniku?
Verjetno tudi svojega računalnika ne popravljate sami. Za registracijo blagovne znamke priporočmo, da najamete strokovnjaka, ki ima obilico izkušenj. Pri registraciji blagovne znamke je zelo pomembno, da strokovnjak preveri in umesti znamko v pravi razred ter naredi preverbo, ki je ključnega pomena. Na podlagi analiz vam strokovnjak lahko svetuje. Zavedati pa se morate, da je postopek precej zapleten in slaba izvedba lahko privede do zavrnitve registracije vaše blagovne znamke. To pomeni, da ste izgubili celotna vložena sredstva, ki ste jih povsem na začetku plačali za poravnavo pristojbin. null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke