Porodniški in očetovski dopust

Starševski dopust

Pravica do porodniškega dopusta v Sloveniji traja 365 dni. V tem času mati vzgaja in neguje otroka pred odhodom v vrtec ali kakršnokoli drugo obliko varstva.
Porodniški dopust je sestavljen iz večih faz dopusta. Ker včasih vse skupaj izgleda precej konfuzno, smo spodaj pripravili kratek članek prav o tem.
Materinski dopust traja 105 dni. Razdeljen je na obdobje pred porodom, ki traja 28 dni ter na obdobje po porodu 77 dni. Materinski dopust je namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter skrbi za materino zdravje pred prihodom dojenčka in po njem. V tem času mama prejema 100% nadomestilo plače.

Po obdobju materinskega dopusta nastopi starševski dopust. Starševski dopust je dopust, ki pripada vsakemu izmed obeh staršev. Vsakemu po 130 dni. To pomeni 260 dni na celotno družino. Starševski dopust pomeni delno ali polno odsotnost iz dela. 130 dni je prenosljivih iz enega družinskega člana na drugega, kar na primeru pomeni: 130dni, ki so namenjeni materi, je lahko prenosljivih na očeta, izmed katerih je 30 obveznih, sto pa jih lahko mati preda očetu. Oče ima lahko tako največ 230 dni dni starševskega dopusta. V primeru ko oče preda dopust materi pa lahko mati porabi vseh 260 dni. Obstajajo tudi izjeme kot so starši, ki imajo nedonošenčke, dvojčke ter otroke s posebnimi potrebami, kjer prejmejo starši še dodatnih 75 dni dopusta.

Kdaj uveljavljati pravice?

 • enkratno pomoč ob rojstvu otroka uveljavljamo najkasneje 60 dni pred oziroma po rojstvu otroka

 • materinski dopust lahko uveljavljamo 60 dni pred predvidenim rokom poroda oziroma najkasneje z rojstvom otroka.

 • očetovski dopust se uveljavlja po rojstvu otroka o katerem pišemo spodaj.

 • starševski dopust uveljavljamo sočasno z materinskim dopustom ali najkasneje 30 dni pred iztekom materinskega dopusta;

 • starševski dodatek uveljavljamo najkasneje 30 dni pred oziroma po rojstvu otroka.

  Očetovski dopust

  Očetovski dopust je namenjen očetom, da so v zgodnji fazi otroka skupaj z mamo. Sodelujejo pri vsakdanjih opravilih, negi otroka, skrbi za otroka, privajanju na novega družinskega člana.

  Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 30 plačanih koledarskih dni.

  Trajanje in uveljavljanje očetovskega dopusta

  Kot že zgoraj omenjeno ima oče pravico do očetovskega dopusta v trajanju 30 koledarskih dni. V tem času država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Oče lahko izrabi najmanj 15 koledarskih dni od rojstva otroka do najpozneje en mesec po poteku starševskega dopusta/ starševskega dodatka. Preostanek do 30 dni pa kadarkoli do končanega prvega razreda osnovne šole otroka. V primeru rojstva dvojčkov ali več otrok rojenih hkrati, se očetovski dopust za drugega ali naslednjega otroka podaljša za dodatnih 10 dni. Očetovski dopust se podaljša recimo tudi v primeru posvojitve dvojčkov ali več otrok. Do očetovskega dopusta so upravičene tudi druge osebe, ki varujejo in negujejo otroka po njegovem rojstvu. ( Zunajzakonski partner, materin zakonec, istospolne partnerske skupnosti).

  Oddaja vloge za očetovski dopust

  Z vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta, lahko pa tudi do očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je seveda ne uveljavlja mati. Možni načini oddaje so osebno ali pa enostavno izpolnite vlogo preko spleta na e-uprava.gov.si

  Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo, kjer ima mati prijavljeno stalno prebivališče.

  null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke