Timsko delo

team work

Timsko delo je zelo pomembno v kateremkoli podjetju. Zaposleni v podjetju vsak opravljajo svoje delo, ko pa cilji postanejo enaki, se zaposleni povežejo v skupino. V skupini se zaposleni zavzemajo za enake vrednote in s skupno močjo dosežejo cilje, ki so si jih zadali. Med seboj se spodbujajo, iščejo rešitve, obravnavajo različne predloge in iščejo nove ideje.

Tim se razvije iz skupinskega dela. Prehajanje skupine v tim poteka skozi več faz, saj na začetku tim šele gradimo ter hkrati merimo moči med seboj, utrjujemo notranjo strukturo skupine nato pa preidemo v fazo vzajemnosti. Faza lahko poteka dalj časa, zato ne smemo obupati nad svojim timom, ter iskati rešitve. Seveda pa bodimo pripravljeni tudi na konflikte, ki pa jih je pomembno reševati sproti in konstruktivno. Vsak posameznik mora vedeti, kakšna je njegova naloga ter se zavzemati za skupni cilj ter sodelovati pri odločitvah, ki so za tim pomembne. Cilj je vedno uspešnost tima.

Ko sestavljamo tim, je pomembno, da le ta ni prevelik. V nedavnih raziskavah so ugotovili, da je najbolj optimalno, če je tim velik osem oseb. Tako si lahko optimalno razdelimo naloge ter pogovor, izmenjevanje idej poteka v idelanih pogojih. Seveda ni nujno, da je tim velik ravno oseb oseb, 5-12 oseb še vedno predstavlja popolnoma zdravo okolje za razvoj uspešnega tima.

Sestava tima je lahko homogena ali heterogena. Ima pa vsaka formacija svoje pluse in minuse. V homogenem timu bodo zaposleni delovali bolj uskaljeno, v heterogeni pa je značilno, da so zaposleni izredno kreativni, s tem pa prihaja do večih konfliktov v timu. Odločite se sami kakšen način boste izbrali, bodite pa pozorni, da so vaše vodstvene sposobnosti tima zares dobre in ste kos nalogi. Timske naloge moramo zato zasnovati zelo premišljeno.

Poznamo več vrst vlog, ki jih boste v svojem timu lahko srečali. ( Povzeto po avtorju Beblinu)

  • iskalci sredstev ( dobri pogalajci, potrebujejo veliko spodbud za delo ter so pogosto zelo optimistični
  • koordinatorji ( usmerjeni v ljudi, spodbujajo druge člane k delu)
  • Inovatorji ( so polni idej, introvertirani, zelo zaželjeni so v začetni fazi, ni dobro, da jih je v timu preveč, saj lahko sčasoma znižujejo produktivnost
  • Ocenjevalci ( odločajo se počasi ter so učinkoviti pri analizi problemov
  • Timski delavci ( preprečujejo spore v timu ter povezujejo skupino v celoto, zavzemajo se za druge ter se hitro prilagodijo novim situacijam).
  • Izvajalci ( so zelo organizirani in disciplinirani, izredno zanesljivi in brepogojno zvesti svojemu timu)
  • Specialisti ( imajo veliko znanja , zelo dobro preučijo vse naloge ter jih s tehničnega vidika pregledajo.
  • Oblikovalci ( velikokrat izzivajo spore, dobro delujejo pod pritiskom, imajo veliko novih idej
  • Dovrševalci ( imajo smisel za podrobnosti, ne potrebujejo veliko spodbude za delo, temveč se sami motivirajo ter so zmožni s tem motivirati tudi druge). null
Preberite tudi:

Nazaj na vse članke